kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Jezus uczy jak kochać! - 18 sobota - 19.09.2015

 

 Jezus uczy jak kochać!

To już 18-ta sobota zwycięska w ramach Nabożeństw 20-tu sobót. O godz.. 8.00 nasze serca wielbiły Boga w Duchu Świętym, przygotowując się do rozważań Tajemnic Chwalebnych. Wspólnota gromadząca się wokół Maryi bardzo świadomie oplata swoje serca modlitwą z ufnością patrząc co dla nas czyni Jezus i Maryja. Jezus ciągle powstawać z grzechów , upadków, ukazuje niebo, ofiaruje swojego ducha i wskazuje na Maryję. Maryja daje nam nadzieję, jest zatroskana o nasze zbawienie i pomimo, że jest w niebie to Bóg zezwala jej być też z nami tu na ziemi. Wielka to tajemnica i wielki dla nas dar Nieba. W tajemnicy wniebowzięcia zanurzyliśmy podczas rozważania całe nasze życie i wszystkich, których nosimy w sercu. O godz. 9.00 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył Ks. Juliusz. Najpiękniej jest przebywać z Jezusem, który mówi do nas w swoim słowie, które tak pięknie rozważał z nami w homilii kapłan. Uświadomił nam jak wielką miłością darzy nas Bóg, podkreślał wiary, która jest łaską, o którą trzeba prosić i na nią się otwierać. I chociaż tego nie rozumiemy do końca, kontynuował, to trzeba mówić „ bądź wola Twoja”. Mówił też o siewcy, który sieje ostrożnie, równomiernie, żeby nie trwonić darmo ziarna. To rozsiewanie, kontynuował, dotyczy słowa Bożego, szczególnie Ewangelii miłości ; bo kto przyjmie miłość Jezusa pokona zło i grzech. W takim natchnieniu i nadziei przyjęliśmy Jezusa do naszych serc, by zwyciężał w nas. Jezu kochamy Cię za Twoją Miłość. Bogu niech będą dzięki za dar tych Nabożeństw, kapłanów i organizatorów tych Bożych na Kaplicówce.

Kaplicówka 19.09.2015