kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Pierwsza sobota z Maryją na Kaplicówce - 3.09.2016 - 11 sobota

 

Pierwsza sobota z Maryją na Kaplicówce.

To niezwykły czas, czas uwielbiania Boga w nabożeństwie 15 sobót Zwycięskich z Maryją w sanktuarium Św. Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie. O godzinie 8.00 wspólnota różańcowa modli się do Ducha Świętego o potrzebne dary, żeby móc wielbić  Boga całym sercem, by Duch Święty uzdalniał nas do szczerej i ufnej modlitwy. W ramach pierwszo sobotniego nabożeństwa rozważania i różaniec był wynagrodzeniem za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. W tajemnicy zmartwychwstania rozważania uświadomiły nam, że zanim nastała radość poranka Wielkanocnego, były długie jak wieczność  godziny na Golgocie. Maryja jednak nigdy nie zwątpiła, pozostała wierna do końca. Już wtedy pozostała sercem Kościoła, ukazując ,że trzeba zawsze kroczyć za Jezusem i wbrew nadziei zawsze ufać i wierzyć jak Maryja nasza pośredniczka wszelkich łask. W tym rozważaniu dotykaliśmy dalszych tajemnic, zawsze z nadzieją, że Maryja nas poprowadzi do niekończącej się Chwały Bożej, która w pełni objawi się w niebie. O godz. 9.00 przeżyliśmy spotkanie z Jezusem uczestnicząc we Mszy Świętej, którą sprawował ks. W. Tyczyński nasz duchowy opiekun. Nakarmieni słowem Bożym oraz homilią, która otwarła nas na miłość Boga, który dał nam Maryję, żeby nas nieustannie otaczała swoją macierzyńską miłością i uczyła jak żyć, by być jak najbliżej Boga. To piękne duchowe doświadczenie zostało nam dane jako najcenniejszy skarb, Boży Skarb, którym jest Jezus w Eucharystii i w naszych pragnieniach. Bogu niech będą dzięki za tę Zwycięską sobotę z Maryją. Niech Bóg błogosławi kapłanom, organizatorom, pielgrzymom.

Twoja czcicielka

Kaplicówka, 3.09.2016 r.