kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Pierwsza po Bogu - 1 sobota - 23.05.2015

 
Pierwsza po Bogu …

Maryjo, dziękujemy Ci, że zaprosiłaś nas na spotkanie w ramach Nabożeństwa 20 Sobót Zwycięskich, które rozpoczęliśmy 23 maja – Różańcem. W tajemnicach radosnych zawierzyliśmy cały świat i całe nasze życie, prosząc Maryję, żeby wstawiała się za nami u Boga i uprosiła dla ludzi powrót do Boga; zatrzymała ogromne zagrożenie, które grozi światu, jeżeli się nie nawróci.

W takim duchu przeżywaliśmy spotkanie, ufając, że Maryja wysłucha nasze prośby i wyjedna łaskę u swojego Syna.

W rozważaniach Maryja wskazywała na wartość i moc modlitwy różańcowej. Wszyscy, którzy szczerym sercem tę modlitwę odmawiają, doświadczają ogromnych łask, czego przykładem są święci; oni przez Maryję stawali się świętymi, dokonując niesamowitych zwycięstw, czynów, ratujących człowieka i świat od zagłady i śmierci duchowej.

O godzinie dziewiątej rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem ks. Juliusza. Ubogaciliśmy się Słowem Bożym i homilią, którą wygłosił właśnie ks. Juliusz, uwrażliwiając nas na działanie Ducha Świętego. Duch Święty od chrztu, poprzez bierzmowanie, wyrył w naszych sercach przynależność do Niego i dał tyle darów, ile potrzeba do zbawienia… Ale to my musimy je rozpoznawać i w swoim życiu rozwijać. Jest to darmo otrzymana najczystsza łaska. Czy potrafimy z niej korzystać? – pytał kapłan.

Panie, przymnóż nam wiary – odzywało się wołanie w naszych sercach - byśmy umieli przyjąć Twoją Miłość.

Duchu Święty, uwielbiaj Pana w naszych sercach, kieruj nami i oświecaj nam drogę do nieba.

Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty, w naszej modlitewnej wspólnocie i zstępuj na nas w tym naszym Wieczerniku, w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce.

Chwała Panu…

Dziękujemy Kapłanom i Organizatorom modlitewnego spotkania…

Pielgrzym

23 maja 2015 r. Kaplicówka Skoczów