kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Niebo jest naszym przeznaczeniem - 10.09.2016 - 12 sobota

 

Niebo jest naszym przeznaczeniem

         Poranek sobotni zgromadził czcicieli Maryi w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce w ramach odprawianych Nabożeństw 15 Sobót Zwycięskich. Ufamy, że z Maryją zwyciężymy, wypełniając Jej prośby o modlitwę i rozważanie tajemnic różańcowych.

         O godzinie ósmej wspólnota, zgromadzona u stóp Jezusa  Eucharystycznego, modliła się o dary Ducha Świętego, by szczerym i ufnym sercem odmawiać tajemnice chwalebne. Tajemnicę Wniebowstąpienia rozważaliśmy 15 minut, uświadamiając sobie coraz bardziej, że nasza Ojczyzna jest w Niebie. Wyobrażaliśmy sobie to święte wydarzenie, które odbywało się na oczach wielu, którzy w zachwycie podziwiali ten cud, wpatrzeni w niebo, nie chcieli się rozstawać z Jezusem. Ale Jezus odszedł do Ojca, a z nami pozostał w innej postaci, i tak już będzie do końca świata. Jezus zawsze jest z nami. Możemy Go doświadczać w każdej Mszy świętej i w Sakramentach Świętych oraz w drugim człowieku. Każdy z nas modlących się na różańcu zapatrzony jest w Jezusa, szczególnie, gdy mówi: Błogosławiony Owoc Żywota Twojego, Jezus.

         Nasze serca, pobudzone do głębszego przeżywania obecności Boga w naszym życiu, biorą udział w sprawowanej Mszy świętej przez ks. Wojciecha Tyczyńskiego. Prezentem duchowym był podarowany przez kapłana Wojciecha obrazek z wizerunkiem Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Patrząc na ten obrazek, słuchaliśmy Słowa Bożego i homilii, która dotyczyła symboliki tego wizerunku. Kapłan otwierał nasze serca na dobroć i pomoc Maryi, która otoczona aniołami, trzyma poplątaną wstęgę naszego życia. W rękach Maryi każdy supeł, każde poplątane życie Maryja rozpląta i przywróci radość. Maryja ukazuje w ten sposób swoją troskę o nas.

         Kapłan mówił, że Bóg kocha zawsze i uświadamia nam przez Maryję, czym jest prawdziwa miłość. Miłość nikogo nie krzywdzi, nie niszczy i nie zabija. Ukazuje grzech nieczystości, który jest zaprzeczeniem miłości, często krzywdzi, niszczy i zabija. Kapłan zwracał uwagę, żeby nie ulegać współczesnym prądom i trwać przy Maryi, która jest wzorem do naśladowania na drodze do nieba. Tak zachęceni odmówiliśmy modlitwę do Maryi Rozwiązującej Węzły i w podniosłym nastroju przeżywaliśmy Eucharystię, sprawowaną przez ks. Wojciecha.

         Bogu niech będą dzięki za tak wielki dar Nabożeństw Zwycięskich Sobót, podczas których otrzymujemy deszcz łask.

         Coraz więcej pielgrzymów wypełnia sanktuarium, nawet pielgrzymi z bardzo odległych stron Polski.

         Dziękujemy Ci, Maryjo, za Twoją hojność, za to, że wzięłaś w swoje ręce nasze często kruche i poplątane życie, by nam rozplątywać nasze problemy i ukazywać drogę do Boga.

Niech będzie błogosławiony Owoc Twojego Żywota, Jezus.

         Dobry Boże, błogosław kapłanowi i organizatorom tych nabożeństw.

 czcicielka Maryi

Kaplicówka,10 września 2016