kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » 7.06.2014 - 3 sobota (1 miesiąca) Wszystko powierzmy Maryi!

 

Maryjo, naucz nas tęsknić za niebem…

            To już trzecia sobota z cyklu Nabożeństw 20 Sobót. Spotykamy się w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce. O godzinie ósmej rozpoczynamy przygotowanie do modlitwy różańcowej. Tym razem Pierwsza Sobota jest ofiarowana Maryi, na Jej fatimską prośbę.

Rozważamy przez 15 minut tajemnicę Wniebowstąpienia. To czas zadumy i refleksji nad życiem doczesnym i wiecznym. Te rozważania pobudziły naszą wyobraźnię o niebie, gdzie przebywa Jezus, który dał nam obietnicę, że idzie do Ojca przygotować nam miejsce; ale idzie też do nieba, byśmy otrzymali Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela. To Duch Święty uzdolnia nas do miłości Boga, i to On sprawia, że Boża tajemnica Wniebowstąpienia rodzi w nas pragnienie nieba.

            U stóp Jezusa Eucharystycznego odmawiamy Różaniec Święty wynagradzający za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Ukoronowaniem modlitwy jest Eucharystia, którą sprawuje ks.Wojciech Tyczyński. W swoim słowie ukazuje nam Maryję, rozwiązującą węzły naszych życiowych powikłanych dróg. Ukazuje dobroć i troskę naszej niebiańskiej Mamy o nas; Matki, która nieustannie wkracza w nasze życie, prowadzi drogą do nieba…

            To święty i Boży czas, spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy zniewagi przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

            Maryjo, w Twoje ręce oddajemy nasze życie i życie naszych rodzin oraz zawierzamy Ci naszą Ojczyznę i cały świat.

Niech dobry Bóg błogosławi kapłanowi Wojciechowi i organizatorom tego nabożeństwa.

pielgrzym

 

Kaplicówka 7 czerwca 2014 r.