kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Nabożeństwo 15 sobót w Skoczowie

 

15 sobót w Skoczowie

Na Kaplicówce w Skoczowie po raz pierwszy podjęto modlitewną praktykę nabożeństwa 15 sobót, które zorganizowało Apostolstwo Dobrej Śmierci diecezji bielsko-żywieckiej, Różańcowy Ruch Pompejański oraz parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła ze Skoczowa.
– Zwyczaj odprawiania nabożeństwa 15 sobót, które Kościół zatwierdził i obdarzył odpustami, wywodzi się z Francji i sięga XVII w. Nabożeństwo zapoczątkowali oo. dominikanie. Czciciele Królowej Różańca św. przez kolejne 15 sobót przygotowują się do odebrania obfitych łask w dniu jej uroczystości tj. w pierwszą niedzielę października. ,,Papież różańca”, Leon XIII, w 1883 r. ogłosił Encyklikę „Supremi apostolatu officio”, którą poświęcił modlitwie różańcowej, wskazując ją jako skuteczne narzędzie duchowe wobec bolączek społeczeństwa. To właśnie u niego mocną zachętę i oparcie do szerzenia dzieła 15 sobót otrzymywał Bartolo Longo, apostoł różańca – powiedzieli organizatorzy 15 sobót w Skoczowie. – Nabożeństwo to rozpowszechniło się na całym świecie głównie za sprawą bł. Bartolo Longo, którego szczególny charyzmat oparty był na natchnieniu, jakie on usłyszał w głębi serca: „Kto szerzy ten Różaniec, ten jest ocalony”. Wskazywał on skuteczną drogę wszystkim potrzebującym, proszącym jego modlitewnego wstawiennictwa: „Chcesz otrzymać łaskę, odpraw nabożeństwo 15 sobót miesiąca” – podkreślili organizatorzy.
Łaskami słynące nabożeństwo 15 sobót odbywa się w kaplicy św. Jana Sarkandra w każdą sobotę począwszy od 30 czerwca br., a zakończy się 6 października br. przed uroczystością Królowej Różańca św. Za każdym razem wierni o 8.20 będą odmawiać Różaniec, a następnie uczestniczyć we Mszy św. o 9. 
Pierwsze nabożeństwo z tego cyklu wierni rozpoczęli 30 czerwca br. od krótkiego rozmyślania wokół tajemnicy Zwiastowania, po czym odmówili część radosną Różańca św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, polecając wstawiennictwu Maryi swoje intencje. – 15 sobót w Skoczowie to niewyobrażalna łaska dla nas i całego miasta. Nabożeństwo jest obłożone licznymi odpustami przez papieży, w tym Jana Pawła II piszącego o tym w liście o Różańcu „Rosarium Virginis Mariae”. Praktyka 15 sobót ma też błogosławieństwo naszego bp. Tadeusza Rakoczego – zaznaczyła Diecezjalna Zelator ADŚ, Lidia Wajdzik. – Niebieska Królowa ujawniła upodobanie do tego nabożeństwa, darząc swoich czcicieli uzdrawiającą mocą i szczególnymi łaskami, o czym świadczą liczne świadectwa – dodała. 
Mszę św. w sobotę 30 czerwca sprawowano w intencji zmarłych, a celebrował ją ks. Wojciech Tyczyński. Wierni zapalili świeczki na specjalnym stojaku na znak modlitwy i pamięci o zmarłych. Celebrans mówił w kazaniu o wartości dobrego wychowania dzieci, o oddaniu się w opiekę Boga i Maryi, Matki Kościoła: – Dziecko Bożej Opatrzności, to dziecko, które mówi swojemu Ojcu: „Tak, Ojcze” w stosunku do wszystkiego, czego Ojciec wymaga. Musimy zatem nauczyć się rozmawiać z Bogiem w Tabernakulum. Musimy dostrzegać Boga w każdym, kogo spotkamy, we wszystkich naszych trudnościach, ale i w radościach. Ojciec pragnie, byśmy rozpowszechniali Jego dzieła, dziękując Mu i wielbiąc Go za to. Dziś jest szczególny sobotni dzień, dzień Matki Najświętszej. W każdym objawieniu Matka prosi o modlitwę różańcową. Prośmy zatem Matkę, byśmy umieli żyć w przymierzu z nią. Oddawajmy się Matce, odmawiając codziennie „Pod Twoją obronę” – zaznaczył ks. Wojciech. Po Mszy wierni odmówili jeszcze „Litanię do św. Jana Sarkandra”, modlitwy odpustowe i ucałowali relikwie bł. Jana Pawła II. 
Swoimi przemyśleniami nt 15 sobót dzieli się p. Maria: – Moja siostra, która mieszka w USA, przechodziła kryzys rodzinny. Dowiedziała się od koleżanki o nabożeństwie 20 sobót ofiarowywanych w intencji rodzin, bo tam odprawiali 20 sobót na wzór 20 tajemnic, i zaczęła w nich uczestniczyć, ofiarując je w intencji swojej rodziny. Po ukończeniu zauważyła duże zmiany w sobie i w rodzinie. Co było niemożliwe, stało się możliwe. Od tego czasu siostra kontynuuje praktykę kolejnych sobót, gdyż widzi, że jej modlitwa i ofiara wpływają na zmiany. Pomyślałam sobie, że te soboty, to jedyny sposób na wyjście z dramatu, w jakim tkwią współczesne rodziny. Dostrzegam to wielkie zagrożenie i mówię w sercu z nadzieją: „Boże, Ty zwyciężysz”. Największym zagrożeniem we współczesności jest tendencja do unicestwienia tego świata, więc myślę, że tu na Kaplicówce w tym nabożeństwie jest światło nadziei dla rodzin i dla świata. To jest dla mnie wielka nadzieja i mimo nieraz bolesnych doświadczeń wiem, że Bóg nas nie zostawi, że przez Maryję będzie z nami.
Ostatnia z 15 sobót w Skoczowie, która poprzedzi uroczystość Matki Bożej Różańcowej, odbędzie się 6 października br. W ramach 15 kolejnych sobót będzie odprawiane także nabożeństwo wynagradzające I sobót miesiąca z 15-minutowym rozmyślaniem, Różańcem i Mszą św.
Monika Jaworska