kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Cieszyn od 25 maja - Nabożeństwo 20 Sobót Różańcowych

 
SKORZYSTAJ Z ŁASK I MOCY RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

POPRZEZ NABOŻEŃSTWO 20 SOBÓT RÓŻAŃCOWYCH

Maryja za każdym razem, kiedy objawiała się ludziom, prosiła, by odmawiać Różaniec, obiecując wiele łask w związku z tą praktyką. Ukazywała ją jako modlitwę potężną i stanowiącą ratunek dla świata.

Dziś, gdy świat potrzebuje naszej modlitwy, stańmy z Maryją, by kontemplować Jej Boskiego Syna i uwierzmy w lepszy świat, który z różańcem w ręku możemy wyprosić poprzez nabożeństwo 20 sobót.

Kilka informacji:

  • W XVII w. we Francji OO. Dominikanie zapoczątkowali odprawianie nabożeństwo 15 sobót różańcowych, które to kościół zatwierdził i obdarzył odpustami.
  • Nabożeństwo rozpowszechniło się na całym świecie, w dużej mierze dzięki bł. Bartolo Longo. Wskazywał on skuteczną drogę wszystkim potrzebującym, proszącym jego modlitewnego wstawiennictwa: ,,Chcesz otrzymać łaskę? Odpraw nabożeństwo 15 sobót”.
  • Od 1877 r. w Pompejach odprawia się różańcowe nabożeństwa 15 sobót (od 2002 roku 20 sobót z tajemnicami światła).
  • Również dla św. Jana Pawła II było to nabożeństwo o szczególnym charyzmacie, o czym pisze m.in. w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae (O Różańcu Świętym) z 2002 roku.

,,Nie sposób wymienić niezliczoną rzeszę świętych, którzy znaleźli w różańcu autentyczną drogę uświęcenia(…). Szczególny zaś charyzmat, jako prawdziwy apostoł różańca, miał bł. Bartolo Longo. Jego droga świętości oparta była na natchnieniu, jakie usłyszał w głębi serca: « Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony! ». Na tej podstawie czuł się powołany do zbudowania w Pompei świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej (…). Przez całe swoje dzieło, a zwłaszcza przez « Piętnaście Sobót », bł. Bartolo Longo rozwinął chrystologicznego i kontemplacyjnego ducha różańca, znajdując mocną zachętę i oparcie u Leona XIII, « Papieża różańca »

            Ojciec Święty w modlitwie różańcowej widział źródło mocy dla Kościoła w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa i o potrzebie jej odmawiania nieustannie nam przypominał.

,,Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy, powierzając jej wspólnemu odmawianiu, stałemu jej praktykowaniu, najtrudniejsze sprawy”.

,,Dziś skuteczności tej modlitwy zawierzam sprawę pokoju w świecie i sprawę rodziny".

,,Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany!”

  • Wdzięczni za pontyfikat i kanonizację Jana Pawła II, wielkiego czciciela różańca, w parafii Imienia NMP w Cieszynie- Bobrku zapoczątkowała 21.05.2011 r. nie praktykowane dotychczas w Polsce

Nabożeństwo Dwudziestu Sobót Różańcowych.

  • Nabożeństwo to, jako żywy pomnik Jego nauki pobłogosławił ówczesny ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej - biskup Tadeusz Rakoczy , słowami :

,,Kościół od wieków uznaje modlitwę różańcową i zachęca wiernych do jej odmawiania, a wierni sami do niej lgną, gdyż niesie im ona ukojenie w trudnych chwilach. Wielu przypisuje jej uratowanie przed niebezpieczeństwami a rzesze czczą Matkę Bożą Różańcową jako Tę, która wyjednywa wybawienie. (…) Najlepszą odpowiedzią na ten papieski apel może być nabożeństwo dwudziestu sobót, które obejmuje dwudziestokrotny pełny udział w sobotniej Eucharystii oraz odmówienie w tych dniach całego różańca lub jego części. Serdecznie zachęcam kapłanów i wiernych do podjęcia tej modlitewnej praktyki, a także wysiłku zmierzającego do jej upowszechnienia. Jestem przekonany, że wkrótce przekonamy się o jej duchowej mocy.”

Serdecznie błogosławię temu dziełu i korzystającym z niego.

  1. bp Tadeusz Rakoczy

Wierni nauczaniu Ojca Świętego Jan Paweł II, stańmy się gorliwymi propagatorami modlitwy różańcowej m.in. poprzez nabożeństwo 20 sobót różańcowych.

 

Nabożeństwo to rozpoczyna się w dwudziestą sobotę poprzedzającą Święto Matki Boskiej Różańcowej (7 października) .

W kościele Imienia NMP w Cieszynie -Bobrku odprawiane będzie w soboty o godz. 9.00.

Zapraszamy. Dołącz do nas !!!

 

TERMINARZ NABOŻEŃSTWA 20 SOBÓT RÓŻAŃCOWYCH W 2019 R

25.05.2019. Pierwsza Sobota (tajemnica 1 radosna)

01.06.2019. Druga Sobota (tajemnica 2 radosna) - PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

08.06.2019. Trzecia Sobota (tajemnica 3 radosna)

15.06.2019. Czwarta Sobota (tajemnica 4 radosna)

22.06.2019 Piąta Sobota (tajemnica 5 radosna)

29.06.2019. Szósta Sobota (tajemnica 1 światła)

06.07.2019. Siódma Sobota (tajemnica 2 światła) - PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

13.07.2019. Ósma Sobota (tajemnica 3 światła)

20.07.2019. Dziewiąta Sobota (tajemnica 4 światła)

27.07.2019. Dziesiąta Sobota (tajemnica 5 światła)

03.08.2019. Jedenasta Sobota (tajemnica 1 bolesna) - PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

10.08.2019. Dwunasta Sobota (tajemnica 2 bolesna)

  1. 08.2019. Trzynasta Sobota (tajemnica 3 bolesna)

24.08.2019. Czternasta Sobota (tajemnica 4 bolesna)

31.08.2019. Piętnasta Sobota (tajemnica 5 bolesna)

07.09.2019.Szesnasta Sobota (tajemnica 1 chwalebna) - PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

14.09.2019. Siedemnasta Sobota (tajemnica 2 chwalebna)

21.09.2019. Osiemnasta Sobota (tajemnica 3 chwalebna)

28.08.2019. Dziewiętnasta Sobota (tajemnica 4 chwalebna)

05.10.2019. Dwudziesta Sobota (tajemnica 5 chwalebna) – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Na zakończenie nabożeństwa (w pierwszą niedzielę października) 06.10.2019, godz.12.00 odmawiana jest

SUPLIKA DO KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO!.

Czciciele Królowej Różańca św. przygotowują się do odebrania obfitych łask w dniu Jej uroczystości tj. w pierwszą niedzielę października.

Niebieska Królowa ujawnia upodobanie do tego nabożeństwa, darząc swoich czcicieli uzdrawiającą mocą i szczególnymi łaskami, o czym świadczą liczne świadectwa.

Święto to zostało ustanowione przez papieża św. Piusa V(oddanego czciciela różańca) po zwycięskiej bitwie nad Turkami pod Lepanto (7 październik 1571r.).

Ten wielki triumf przypisuje się cudownej interwencji Królowej Różańca Świętego.

Aby uwiecznić to wspaniałe zwycięstwo chrześcijaństwa, zostało ustanowione święto Matki Boskiej Zwycięskiej, które dwa lata później przyjęło nazwę święta Matki Boskiej Różańcowej .

Papież Klemens XI, po kolejnym zwycięstwie, odniesionym nad Turkami pod Belgradem w roku 1716, rozszerzył to święto na cały Kościół katolicki.

                                                                                                                      Maria Kopeć