kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Czy jesteś przygotowany - 5 sobota - 22.06.2013

 

Czy jesteś przygotowany, by nie poddać się rozpaczy ?

 

To już piąte, w ramach 20. Sobót Różańcowych, nabożeństwo.

Wierni czciciele Jezusa i Maryi wspinają się każdą sobotę na tę Górę, bo potrzebne są trud i zmęczenie, aby dotrzeć do źródeł żywej wody, na Kaplicówkę.

Dwadzieścia wieków wstecz uczniowie na Górze Tabor też ujrzeli źródło, nie tylko ujrzeli, ale i doświadczyli mocy Zmartwychwstania.

My też wciąż szukamy, bo wtedy dojrzewamy w wierze.

W czasie tego Nabożeństwa Różańcowego zatrzymaliśmy się na Tajemnicy piątej – Znalezienie Jezusa Chrystusa w świątyni.

Maryja i Józef też szukali Jezusa, pogrążając się w niepokoju i smutku. Strata wszystkiego, co posiadali, nie byłaby tak bolesna jak utrata Jezusa.

W czasie tego rozważania nasuwały się myśli, czy my czujemy to samo, gdy tracimy Boga przez grzech śmiertelny ? Czy jesteśmy przygotowani, by nie poddać się rozpaczy, gdy Bóg zechce nas wypróbować ?

W tym duchu brzmiała homilia, wygłoszona przez ks. Marka Kuliga w czasie Eucharystii. Rozważania i homilia budziły w nas pragnienie pomagania ludziom w odnajdywaniu Boga, nawet kosztem wyrzeczeń, upokorzeń, zaparcia się siebie.

 

Matko Boża, broń nas przed zniechęceniem …

 

wierna uczestniczka Sobót Różańcowych

22.06.2013 r.