kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » MARYJA - WZOREM - 14 sobota - 24.08.2013

 

 MARYJA  -  WZOREM …14. sobota różańcowa, czternaste rozważanie tajemnic Różańca.

W tę sobotę rozważaliśmy czwartą tajemnicę bolesną – dźwiganie krzyża. Apostoł Jan napisał: A On sam dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. (J 19, 17) Jezus pod ciężarem swego narzędzia śmierci, wspina się na Kalwarię, upada nie tylko z powodu ciężaru krzyża, wyczerpania, brutalności otoczenia, ale z powodu ciężaru grzechów całej ludzkości. Jezus, wznosząc się ponad własne cierpienia, dostrzega innych.

Z naszych serc zapewne wyrywał się okrzyk : Jezu, ulituj się nad nami, ulituj się nad naszymi rodzinami i całym światem, odpuść grzechy, przebacz!

Maryjo, która towarzyszyłaś w straszliwych boleściach swojemu Synowi na Kalwarię, przebacz, przebacz nam; z pokorą serca błagamy.

W Eucharystii wzięło udział wielu pielgrzymów, którzy przyjechali wraz z proboszczem Stanisławem Knorem i diakonem Pawłem Kowalikiem z parafii Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Fatimskiej z Tarnowskich Gór – Strzebnicy.

Maryjo, Tyś dla nas wzorem – wołał w homilii diakon Piotr. Naśladujmy i otwórzmy się na Jej Syna. Wówczas cud wiary i nawrócenia może być dany każdemu z nas. Ale, czy ja go przyjmę? Jan Paweł II dawał od siebie wszystko, co Boże; wszystko, co dostawał od samego Boga. Ten, kto jest blisko Pana Boga, jest blisko ludzi. Otwórzmy się na łaskę Bożą jak Maryja.

Napełnieni Duchem Świętym, szczęśliwi, pełni pokoju, rozeszliśmy się do swoich domów, obowiązków; ufni, że Maryja nieustannie czuwa przy nas.

Pielgrzym

Kaplicówka 24. 08. 2013 r.