kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Przyszedł na świat z posłaniem radości - 9.07.2016 - 3 sobota

 

Przyszedł na świat z posłaniem radości

9 lipca – trzecia sobota różańcowa. O godz. 8:00 odmówiliśmy Koronkę do Ducha św. Jego światło jest w naszym życiu niezwykle ważne i potrzebne. Modląc się na różańcu rozważaliśmy jego tajemnice radosne, a w sposób szczególny rozmyślaliśmy tajemnicę trzecią – NARODZENIE PANA JEZUSA. Przez kwadrans rozważaliśmy przeżycia Maryi – młodej żydowskiej kobiety, która  w niezwykle trudnych warunkach urodziła syna. Maryja ani przez chwilę nie skarżyła się  na warunki, brak zrozumienia wśród mieszkańców Betlejem. Przyjmuje wszystko ze spokojem i pokorą, wyrażając jednocześnie ogromną radość z narodzenia Bożego Syna. Po różańcu nastąpiła Eucharystia – najważniejsza część naszego modlitewnego spotkania. Sprawujący ją ks. Wojciech Tyczyński w swej homilii nawiązał do radości. Przedstawił w niej Maryję jako przyczynę naszej radości i szczęścia. Maryja to osoba, która niesie radość wszędzie, gdzie się pojawia. Gdy przyszła do Elżbiety z radości poruszyło się nienarodzone dzieciątko, radość panowała również w Kanie Galilejskiej. Maryja niosła radość, bo sama była nią przepełniona. Syn Boży, którego urodziła przyszedł na świat z posłaniem radości. Po zakończeniu ziemskiego życia Maryja została wzięta do nieba, ale nie zamknęła się w Niebie. Przychodzi do ludzi w różnych objawieniach – Fatima, Lourdes, La Salette. Jest obecna w Częstochowie, Niepokalanowie i wielu, wielu innych miejscach. Przez Nią przychodzi do ludzi Bóg. W Ewangelii dzisiejszego dnia padają między innymi takie słowa  „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.” Jesteśmy zobowiązani do bycia apostołami Dobrej Nowiny i dlatego powinniśmy być radośni. Jak powiedział pewien kapłan: „Kto zwykł się poddawać złemu humorowi, niech się apostolstwa nie ima.”  Apostoł niesie radość, więc sam musi być radością.

Pielgrzym

Kaplicówka, 9.07.2016