kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami …- 28.06.2014 - 6 sobota

 

             Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami …

             To już szóste spotkanie z Maryją w ramach Nabożeństw 20 Sobót w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie.

Jak każde spotkanie rozpoczęło się ono modlitwą do Ducha Świętego z prośbą o dary, które otwierają serca na spotkanie z Bogiem.

Potem, przez 15 minut, rozważaliśmy Tajemnicę Światła Różańca Świętego. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. I wtedy każdy mógł „wrócić” do swojego chrztu, zobaczyć w sobie dziecięctwo Boże i wielbić Boga za ten piękny sakrament. To też moment refleksji i głębokiego zanurzenia w nasze chrześcijańskie życie.

Kolejne Tajemnice Światła - to radość wielka, że możemy poznawać coraz bardziej działalność Chrystusa na ziemi i coraz bardziej dotykać Jego miłości miłosiernej, którą najpełniej objawia nam w ustanowieniu Eucharystii.

            Msza święta rozpoczęła się o dziewiątej godzinie, przewodniczył jej ks.prałat Alojzy Zuber.

Ubogaceni zostaliśmy Słowem Bożym i homilią, która dotyczyła Wspomnienia Niepokalanego Serca Maryi. Tylko Niepokalane Serce Maryi mogło zrodzić Niepokalane Serce Jezusa, którego święto obchodzone jest dzień wcześniej.

            To było piękne przeżycie religijne, dotykające wielkiej tajemnicy DWÓCH SERC.

W takiej atmosferze uczestniczyliśmy we Mszy świętej. Z szeroko otwartymi sercami wyszliśmy na spotkanie naszego Pana w Eucharystii.

             Bogu niech będą dzięki za to kolejne Maryjne nabożeństwo. Niech Bóg błogosławi kapłana i organizatorów spotkania...

pielgrzym

Kaplicówka, 28.06.2014