kamera on-line

Łaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" » Dla Boga nie ma nic niemożliwego …6 sobota - 27.06.2015

 

Dla Boga nie ma nic niemożliwego …

            To już szósta Sobota Różańcowa z Maryją w ramach Nabożeństw 20 Sobót Zwycięskich. O godzinie ósmej grupa rozpoczęła modlitwę do Ducha Świętego. Potem Tajemnice Światła Różańca Świętego.

Zawierzaliśmy świat Bożej Opatrzności. W tajemnicy Chrztu Świętego rozważania odnosiły się do źródła naszej wiary, którym jest Chrzest Święty. Prosiliśmy Pana o łaskę wiary, byśmy mogli dotrzeć na niebieskie pastwiska, by tam spotkać się z naszym Kochającym Ojcem, Jezusem i z Maryją.

            Po modlitwie różańcowej odmówiliśmy Litanię do Świętego Jana Sarkandra.

O godzinie dziewiątej rozpoczęła się Msza święta, którą odprawił ks. Juliusz Kropacz. Słowo Boże i homilia bardzo ubogaciły nasze serca. Uświadomiliśmy sobie, że Bóg zawsze wysłuchuje naszych modlitw, uzdrawia i uświęca nasze życie.

Kapłan uwrażliwił nas na dobroć Pana, zachęcał do wytrwałej modlitwy; wskazał na dwa warunki, które są potrzebne, by mógł stać się cud w naszym życiu. Pierwszy warunek to wiara, a drugi to ufna modlitwa. Bóg jest ponad wszystkim; ponad czasem, ponad medycyną i ostatecznie Bóg zwycięża. My zaś mamy zawierzyć, tak jak święty Piotr, jak setnik i inni, których Bóg wysłuchał i uzdrowił.

            Chwała Panu za ten święty czas, za kapłana, który odprawił Mszę świętą, za jego piękne kazanie, za organizatorów tych nabożeństw i pielgrzymów.

wdzięczny  pielgrzym

27 czerwca 2015 r. Kaplicówka      Skoczów