kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2016

 
 

Każde spotkanie drugiego dnia miesiąca jest niezwykłe. Ta niezwykłość to tajemnica, którą odkrywamy w malutkim sanktuarium św. Jana Sarkandra już od ponad stu miesięcy.

 

Przyjeżdzamy tu, co roku w ostatnią sobotę listopada, aby w tych niespokojnych czasach, budzących w naszych sercach zatroskanie o przyszłość naszą, naszych rodzin

 

Foto Monika Jaworska Niedziela

 

Z ufnością zanurzaliśmy ich w każdej Zdrowaś..., w każdej tajemnicy, ufając, że Bóg, wsłuchując się w te intencje modlitwy za zmarłych

 

dnia 06.10.2016r. wyruszyła ze Skoczowa pielgrzymka do tronu Królowej Pokoju do Medjugorja

 

Dziś sami nie potrafią wytłumaczyć, jak to się stało, że od zalecanych w Apostolstwie Dobrej Śmierci trzech "Zdrowaś Mario..." tak chętnie przeszli do Nowenny Pompejańskiej

 

To wspaniałe dzieło rozkrzewiania modlitwy, która nie tylko pomaga nam, ale pomaga też na misjach.

 

W sobotę 1 października wieczorem rozpoczęła się odprawiana tu po raz 12. Święta Noc Modlitwy.

 

Motywacją do tego rodzaju modlitwy-czuwania u źródeł miłosierdzia było zadośćuczynienie za lekceważenie i obrażanie kultu Miłosierdzia Bożego przez ludzi

 

To szczególny czas, szczególne miejsce, to czas łaski dla tych , którzy usłyszeli głos Boży w swoim sercu

 

Usłysz Bożej Matki głos, która dzisiaj wzywa nas  (…)

 

Ten Dzień Skupienia Rodziny Pompejańskiej w parafii pw Matki Boskiej Królowej Polski w Pogórzu to wielka tajemnica, misterium, spotkanie rodziny ludzkiej pielgrzymującej szlakami Maryjnymi

 

książę Polan - Mieszko I przyjął sakrament chrztu wraz ze swoim dworem i poddanymi na Wielkanoc roku 966

 

Cudowne obrazy Matki Bożej czy to Pięknej Miłości w sanktuarium w Polańczyku czy Pięknego Życia, przypominały jak wielkim darem Boga jest obecność Maryi wśród nas wszystkich

 

Ta wspólnota trwa na modlitwie nieustającej każdego drugiego dnia miesiąca, daje świadectwo swojej obecności z Maryją

 

rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem misjonarza ks. Antoniego w celebrze wielu kapłanów.

 

2 czerwca tego roku Wspólnota Pompejańska zgromadziła się w skoczowskim kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła z racji trwającej nowenny do św. Jana Sarkandra

 

I kroczyli pielgrzymi, przemieszczali się głównie autokarem, po pięknych krainach południowo-wschodniej Polski i docierali do cudownych miejsc, naznaczonych szczególną obecnością Maryi i świętych. I „ nakładali na ich drogi swoje drogi życiowe

 

Ten piękny czas na nowo otworzył nasze serca i pragnienia na Boga.

 

To piękny i niezwykły dzień, o bogatej symbolice; drugi dzień miesiąca kwietnia,

 

Adam ku zadziwieniu nas wszystkich w tę lutową noc czuwania w 2016 roku wstał z wózka i powolnym krokiem doszedł do mównicy w Łagiewnickim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

 

To wielki dar pielgrzymowania do tego świętego miejsca. Systematyczność daje nam poczucie wspólnoty i utwierdza w wierze.

 

Od wieków istnieje też na świecie tradycja pisania listów do tego wiernego, troskliwego Opiekuna Jezusa i umieszczania ich za ramką obrazu, na którym widnieje Jego postać najczęściej przedstawiana z Dzieciątkiem Jezus.

 

Każde spotkanie z Maryją jest piękniejsze i opatrzone jakimś szczególnym znakiem Bożej obecności. Tym razem było to światło Chrystusa, które promieniowało

 

I znowu razem w Sanktuarium Św. Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie.