kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2016 » Adwentowe spotkanie z Pompejańską Panią - Nabożeństwo Pompejańskie - 2.12.2016

 

Adwentowe spotkanie z Pompejańską Panią

Każde spotkanie drugiego dnia miesiąca jest niezwykłe. Ta niezwykłość to tajemnica, którą odkrywamy w malutkim sanktuarium św. Jana Sarkandra już od ponad stu miesięcy. Ciągle doświadczamy nowych odkryć w sferze duchowej i jesteśmy coraz bardziej spragnieni życia z Maryją. Maryja w Adwencie jest szczególnym darem. Otwiera nasze serca na tajemnice życia, jego wartość, którą postrzegamy w wymiarze wieczności.
Maryja rodzi nas dla wieczności, bo jest Matką Boga.
W takiej atmosferze przeżywaliśmy to spotkanie pompejańskie, rozpoczynając modlitwę różańcową o godzinie 19.00. U stóp Jezusa Eucharystycznego z Maryją rozważaliśmy tajemnice radosne, kontemplując Jezusa, który wybrał Maryję na swoją mamę. Wielka to tajemnica, która otworzyła nam nadzieję na niebo. Jezus musiał złożyć najwyższą ofiarę, aby nas odkupić.
Ukazał też nam drogę, czasem bardzo trudną, a to wszystko po to, aby odnaleźć Boga, który poprzez Zmartwychwstanie nadaje sens naszemu życiu, które nigdy się nie kończy, tylko się zmienia.
I tak rozważania różańcowe otworzyły nasze serca na spotkanie z Jezusem w
Eucharystii, którą jeszcze poprzedziło Nabożeństwo do św. Jana Sarkandra.
O godzinie 21.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. proboszcz Witold Grzomba. W swoim słowie zauważył, jak ogromną pracę wykonał Jezus podczas swojej misji na ziemi. W Ewangelii św. Mateusz ukazuje niesamowitą aktywność Jezusa, który uzdrawia, wskrzesza, lituje się nad ludźmi, nie chce rozgłosu, popularności. Czyni to z miłości do człowieka. Przyświeca Mu jeden cel - żeby podnieść człowieka z jego beznadziejnych sytuacji, przywrócić do życia, nadać życiu sens. Kapłan dopatruje się w tym tajemnicy prawdziwej miłości, która ma wartość sama w sobie; uwrażliwia na wartość słowa, sposób bycia, zachęca do uwielbienia Boga w całym naszym życiu, w radości chrześcijańskiej, która powinna być codziennym naszym doświadczeniem.
Może nie jest to łatwe, ale z Bożą pomocą, zawsze możliwe - zakończył kapłan.
Bóg jest wielki i przychodzi do nas w Najświętszym Sakramencie, który ukoronował to piękne Nabożeństwo Pompejańskie.
Niech Błogosławieństwo Boże będzie udziałem kapłanów i organizatorów tych niezwykłych comiesięcznych nabożeństw pompejańskich.

wdzięczna uczestniczka nabożeństw

Kaplicówka, 2 grudnia 2016 r.