kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2016 » Chrześcijaństwo znakiem sprzeciwu - 91 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.02.2016

 

Chrześcijaństwo znakiem sprzeciwu.

2 luty to czas szczególny dla Wspólnoty Pompejańskiej, czas comiesięcznych spotkań modlitewnych w Sanktuarium Św. Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie. Każde spotkanie z Maryją jest piękniejsze i opatrzone jakimś szczególnym znakiem Bożej obecności. Tym razem było to światło Chrystusa, które promieniowało podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i przebijało się w modlitwie różańcowej, bo każda tajemnica była bardziej oświetlona przez obecność światła Ducha Świętego. W tajemnicach Radosnych przychodził do nas Jezus ze swoją miłością, ukazując nam wartość życia połączonego z ofiarą i nadzieją, że Bóg zawsze jest blisko i troszczy się o nas przez Jego Matkę. Poprzez te rozważania tajemnic Bożych i naszych doświadczamy łaski wewnętrznej dyspozycji do przeżywania największej Tajemnicy, którą jest Eucharystia. To dzieje się w naszej modlitewnej wspólnocie. Po zakończeniu rozważań różańcowych przeżywamy spotkanie ze Świętym Sarkandrem podczas nabożeństwa ku Jego czci upraszając potrzebne łaski do bycia bardziej świadomym chrześcijaninem. O godzinie 21.00 przeżywamy szczyt naszego trwania we wspólnocie, Eucharystię, którą sprawowali liczni kapłani pod przewodnictwem ks. Tomasza z parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie. Słowo Boże i homilia ks. Tomasza otwarły nasze serca na znaczenie i wartość chrześcijaństwa we współczesnym świecie. Kapłan z wielką troską ukazywał nam jak sprawić, żeby nasze chrześcijaństwo było radykalne i było znakiem sprzeciwu we współczesnym świecie. To wielkie święto, kontynuował, bo ukazuje nam jak realizować w praktyce życia codziennego nasze chrześcijaństwo, ukazując na bazie Ewangelii 3 misje, jakie trzeba spełnić aby być dzisiaj znakiem sprzeciwu. Pierwsze prorocka (św. Anna podczas ofiarowania Pańskiego)to widzieć prawdę, widzieć inaczej niż świat, podążać za wartościami. Drugie to misja Kapłańska – od chrztu św. Być na wzór Chrystusa, umieć ofiarować swoje życie Bogu i nieść innym Chrystusa. Trzecie to misja Królewska, która oznacza władzę, dla chrześcijan władzę nad sobą, nad własnym sumieniem, by realizować swoje życie wolne od grzechów, podążać za dobrem czyli za Jezusem, kontynuował kapłan. Maryja wyprosiła nam w tej homilii łaskę zrodzenia się dla Światła, dla Jezusa. Z taką świadomością chrześcijańską przyjęliśmy Jezusa do naszych serc, by oświecał nasze drogi we współczesnym świecie i by uczył nas jak być znakiem sprzeciwu. Chwałą Panu za ten wielki Dar miłości miłosiernej w tym szczególnym czasie Jubileuszowego Miłosierdzia. Panie błogosław organizatorom tych Nabożeństw i Kapłanom, którzy tak bardzo troszczą się o nasze życie duchowe oraz wszystkim nam pielgrzymom – dzieciom Maryji.

Kaplicówka 02.02.2016