kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2016 » Bóg nie zna granic - 98 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.09.2016

 

Bóg nie zna granic.

To już 98 spotkanie Rodziny Pompejańskiej w ramach comiesięcznych spotkań każdego drugiego dnia miesiąca w Sanktuarium Św. Sarkandra na Kaplicówce. To szczególny czas, szczególne miejsce, to czas łaski dla tych , którzy usłyszeli głos Boży w swoim sercu i za nim podążają. Do Boga prowadzi Maryja , bo kocha swoje dzieci i jak najlepsza Mama chce by jej dzieci dojrzewały w chwale Boga, która jest w każdej świątyni gdzie gromadzą się Chrześcijanie. W Sanktuarium Św. Sarkandra już od godz.18.00 Wspólnota Trzeźwej Rodziny prosiła o trzeźwość dla ludzi dotkniętych tą okropną chorobą uzależnienia w tajemnicach Światła. To wielka nadzieja, którą daje modlitwa różańcowa dla wszystkich, którzy proszą o dar trzeźwości. O godz. 19.00 modlitwą do Ducha Świętego rozpoczyna się Nowenna Pompejańska. Pielgrzymi u stóp Jezusa Eucharystycznego, wpatrzeni w wizerunek Królowej Różańca Świętego zawierzają swoje intencje Bogu. Ta atmosfera modlitwy wprowadza nas w relacje z Bogiem, którym pośredniczy Maryja , jak czuła Matka ukazuje drogę do Jezusa w poszczególnych tajemnicach, coraz bardziej uświadamiamy sobie jak bardzo jesteśmy ogarnięci Bożą miłością. W tajemnicach radosnych rodzi się w nas Jezus, pragnienie bycia z nim zjednoczonym. W tajemnicach bolesnych idziemy z Nim dźwigając własny krzyż, wiedząc że On nas podniesie z każdego upadku, bo na drzewie Krzyża otworzył swoje serce, z którego wytrysnęły promienie zbawienia – sakramenty święte. W tajemnicach chwalebnych przeżywamy nadzieję naszego zmartwychwstania, prosząc o dary Ducha Świętego, które otwierają przed nami tajemnicę  Nieba, ukazują nowe życie i pragnienie zbawienia. To wszystko rodzi się w naszych sercach podczas rozważań Tajemnic różańcowych. O godz. 20.30 przeżywaliśmy nabożeństwo do Św. Sarkandra, które poprowadził Ks. Wojciech Tyczyński. O godz. 21.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Wawrzyczek misjonarz z Madagaskaru w asyście kilku kapłanów. Kapłan  w homilii ukazał nam ogromną wartość Słowa Bożego, ukazał na znaczenie tradycji Starego Testamentu i znaczenie nauki Jezusa w Nowym  Testamencie. Jezus, kontynuował kapłan nie przyszedł znieść prawo, ale je wypełnić. Trzeba jednak wiedzieć kontynuował kapłan, że pewien porządek trzeba zachować, nie można mieszać pewnych pojęć, trzeba rozróżniać pewne znaczenia i rozeznawać pojęcia właściwie,  bo jeżeli się nie zastosujemy do nauki Jezusa , mówił kapłan, to możemy wiele rzeczy zniszczyć, źle wykorzystać podając przykład starych i nowych bukłaków, starego i nowego wina. Kapłan ukazała nam też tereny misyjne, tradycje mieszkańców, które trzeba szanować i sposoby wprowadzania tam chrześcijaństwa. Szczególnie wzruszający przykład ukazał, gdy odwiedził starszego chorego katecheta, który nie rozstawał się z różańcem. To zapewne Maryja wyprosiła łaskę spotkania przed śmiercią kapłana. Cieszymy się, że mamy tę łaskę modlitwy różańcowej.                                                                    wierna czcicielka

Kaplicówka, 2.09.2016