kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2016 » Mądrość Boża nadaje życiu sens - 92 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.03.2016

 


Mądrość Boża nadaje życiu sens …

            Maryjo, dziękuję Ci, że już wiele lat każdego drugiego dnia miesiąca gromadzisz nas na Sarkandrowskim Wzgórzu w Skoczowie.

            To wielki dar pielgrzymowania do tego świętego miejsca. Systematyczność daje nam poczucie wspólnoty i utwierdza w wierze. Wspólna modlitwa różańcowa u stóp Jezusa Eucharystycznego, to rodzenie się w nas świadomości bycia dziećmi Bożymi, które na zaproszenie Królowej Różańca Świętego jednoczą się w jednym duchu, by wielbić Boga. Oplecione różańcami ręce, to znak zawierzenia, to wspólna wędrówka przez kolejne tajemnice Bożego i naszego życia. Jezus rodzi się w naszych sercach, otwiera na prawdę. Wskazuje wartość życia w tajemnicach radosnych, ale i wartość cierpienia w tajemnicach bolesnych, by uczyć nas powstawania z martwych w tajemnicach chwalebnych. Paciorki różańca umacniają w nas wiarę, nadzieję i miłość.

     Po zakończeniu rozważań różańcowych, tak było i tym razem, uwielbiamy Boga ciszą. O godzinie 20.30  przeżywamy Nabożeństwo do św. Jana Sarkandra, dziękując Bogu za wielki dar świętego, który nam patronuje i wyprasza potrzebne łaski.

            O godzinie 21.00 rozpoczyna się Eucharystia, której przewodniczy proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie, ks. Witold Grzomba w asyście kilku kapłanów. Słowo Boże karmi nas swoją mocą i mądrością.

W Ewangelii św. Mateusza Jezus mówi: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni.

            Ksiądz Witold uświadomił nam w swojej homilii, że 10 słów, które Bóg dał nam pzez Mojżesza, porządkuje całe życie człowieka; to wielki dar od Boga, który okazuje wielką troskę o nas i wielką mądrość. Kapłan uczulił, byśmy Jego praw nie traktowali wybiórczo. Nie wolno nam ich zmieniać pod swoje upodobania, ani wybierać tych, które nam odpowiadają.

Wskazywał, że dzisiejszy człowiek posługuje się często cytatami z Pisma Świętego, byleby tylko ominąć to, co jest w tym Piśmie najważniejsze i dotyczy zbawienia człowieka...

Mówił, że miłosierdzie Boże dotyka człowieka, który uznaje swój grzech, chce się poprawić i wrócić do Boga.

            To słowo otwarło nasze serca i umysły na pragnienie Boga, którego przyjęliśmy do naszych serc, by Go uwielbiać za cud spotkania, za Jego nieskończoną Miłość i Ofiarę.

            Chwała Panu za święty czas modlitwy, za to szczególnie uświęcone miejsce, za kapłanów, za organizatorów świętych zgromadzeń i za pielgrzymów, którzy chcą żyć Twoją, Boże, mądrością przez Serce Maryi i wstawiennictwo świętych Janów, Sarkandra i św. Jana Pawła II.

                                                             pielgrzym, czcicielka Maryi

 

Kaplicówka, 2 marca 2016 r.