kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2016 » Niezwykła sobota z Maryją na Kaplicówce - 93 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.04.2016

 

Niezwykła sobota z Maryją na Kaplicówce

            To piękny i niezwykły dzień, o bogatej symbolice; drugi dzień miesiąca kwietnia, czas comiesięcznych spotkań Wspólnoty Pompejańskiej w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na wzgórzu Kaplicówka.

            Szczególny to wieczór, bo przywrócił żywe wspomnienie odejścia do Domu Pana św. Jana Pawła II. Dokładnie jedenaście lat temu, w Pierwszą Sobotę, 2 kwietnia, w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia.

            Każde pozdrowienie Maryi, każde Zdrowaś Maryjo było uwielbieniem Boga u stóp Jezusa Eucharystycznego za dar Papieża Polaka, który w tym miesiącu modlitwy towarzyszy nam w swoim świętym wizerunku u boku Maryi i św. Jana Sarkandra. Czy można sobie wymarzyć bardziej uświęcone i niezwykłe miejsce na uwielbienie Boga... To bardzo jednoczy, coraz bardziej przemienia nasze serca i kieruje w stronę nieba.

            Ufni w Miłosierdzie Boże, za przykładem Jana Pawła II, rozważamy tajemnice Różańca Świętego, oczami wyobraźni widzimy postać świętego papieża, jak podążał przez świat z różańcem w ręku. Podobnie i my pragniemy, prosząc go o wstawiennictwo, pielgrzymować do Maryi z tą modlitwą w sercu i na ustach; z nadzieją, że tylko Ona może uratować nas, nasz kraj i cały świat, wstawiając się za nami u Jezusa, który dla nas się urodził i dla nas umarł, i dla nas żyje.

            Po modlitwie różancowej był czas na medytację i uwielbienie.

O godzinie dwudziestej przeżyliśmy Nabożeństwo do św. Jana Sarkandra, które poprowadził ks. Juliusz Kropacz z parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie.

            O godzinie 21 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Juliusz w asyście kilku kapłanów. To była już liturgia Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Bogate Słowo Boże i homilia uświadomiły nam jeszcze głębiej, czym jest miłosierdzie Boga, najpiękniejszy przymiot Bożej miłości. Kapłan zwrócił uwagę na ogromne znaczenie tej tajemnicy, w której Bóg powołuje kapłanów, dzieląc się z nimi swoim Kapłaństwem, ustanawiając Sakramenty Święte. Tylko kapłanom dał władzę, by mogli oni, w Jego imię, udzielać ich wszystkim ludziom, którzy pragną te sakramenty przyjmować , nimi żyć, i uświęcać dusze.

            To jedyna droga do Boga, którą Kościół Święty swoim wiernym ukazuje przez posługę kapłanów, jedynych pośredników między Bogiem a człowiekiem.

Zanurzając swoje serca w Miłosierdziu Bożym, przyjęliśmy Jego Obecność w Eucharystii, największej tajemnicy Miłości Miłosiernej.

            Bogu niech będą dzięki za tę ucztę niebiańską, za Świętych, którzy nam towarzyszyli w tym sanktuarium, za kapłanów, bez których nie doświadczylibyśmy miłosierdzia w sakramentach świętych, za organizatorów tych świętych i niezwykłych Nabożeństw Pompejańskich.

pielgrzym

            Zapraszamy i Ciebie na te niezwykłe nabożeństwa; tutaj odnajdziesz i poczujesz skrawek NIEBA 

Kaplicówka, 2 kwietnia 2016 r.