kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2016 » Pompejańska Pani nawiedza kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 95 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.06.2016

 

Pompejańska Pani nawiedza kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

         Każdego drugiego dnia miesiąca Wspólnota Pompejańska spotyka się od kilku lat w niezwykłym miejscu, uświęconym obecnością i modlitwą św. Jana Sarkandra oraz św. Jana Pawła II, w Sanktuarium na Kaplicówce w Skoczowie

         2 czerwca tego roku Wspólnota Pompejańska zgromadziła się w skoczowskim kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła z racji trwającej nowenny do św. Jana Sarkandra tuż przed odpustem diecezjalnym na Kaplicówce ku Jego czci. O godzinie 18.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia w intencji kapłanów, w podziękowaniu za dar kapłaństwa oraz w intencji nowych powołań. Eucharystii przewodniczył proboszcz Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Witold Grzomba, w asyście kilkunastu kapłanów. Słowo Boże wygłosił ks. Marek Studenski – wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej. Ukazał wartość Sakramentu Kapłaństwa; otwierał nasze serca i umysły na moc płynącą z sakramentów, których udzielają wiernym tylko kapłani.

Uświadomił, jak trudna to i odpowiedzialna misja. Ile dobra daje nam Bóg przez posługę kapłana; jak bardzo Bóg zaufał kapłanowi. Ukazał różne sytuacje, w których próbuje się ośmieszać kapłanów, uogólniać pojedyncze przypadki. Wszystkie te przykłady i świadectwa, ukazane przez ks. Marka, ubogaciły nasze serca, naszą świadomość, jak bardzo trzeba Boga wielbić za dar kapłaństwa; za to, że w Polsce mamy taki luksus korzystania z posługi kapłana, z możliwością uczestniczenia we mszach świętych i nabożeństwach. To piękne doświadczenie duchowe stało się naszym udziałem.

Po zakończeniu Mszy Świętej oddaliśmy nasze serca Maryi na modlitwie różańcowej, którą rozpoczęła grupa modlących się „trzeźwych alkoholików”, którą prowadził Andrzej Poloczek.

         Później Wspólnota Pompejańska rozważała tajemnice radosne, bolesne i chwalebne w ramach Nowenny Pompejańskiej, kierując swój wzrok na wizerunek Matki Boskiej Skoczowskiej. To ta sama kochająca i troszcząca się Niebieska Mateńka, która w tym wizerunku tuli do serca swojego Syna, zatroskana o Jego życie. Kontemplując tę scenę, można było poczuć Jej troskę o nas, o Jej Wspólnotę Pompejańską, która pełna ufności i zawierzenia, oddawała wszystkie swoje prośby , troski i nadzieje Jej matczynemu sercu.

         To był niezwykły czas, święty czas, który upłynął z Jezusem Eucharystycznym i z Maryją na comiesięcznym czuwaniu pompejańskim.

         Bogu niech będą dzięki za ten święty czas, za kapłanów, za organizatorów tego spotkania i za wszystkich modlących się pielgrzymów, przybyłych tak licznie na modlitwę Nowenną Pompejańską do kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie.

Zapraszamy na następne spotkanie, 2 lipca, tradycyjnie na Kaplicówkę

 pielgrzym i czciciel Królowej Różańca Świętego

Skoczów, 2 czerwca 2016 r.