kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2013

 
 
Maryja po każdym pozdrowieniu ukazywała się w pięknych obrazach, które przy anielskim komentarzu kapłana Jacka dotykały naszych serc, naszej wyobraźni i przenosiły nas w cudowny sposób na miejsca święte, urokliwe, po których Jezus z Maryją wędrowali, pielgrzymowali, radowali się i współcierpieli.
 
Poznajemy Jezusa w całej Jego historii ziemskiej, przemawia do nas z Serca Maryi.
 
13. października trwali przy Maryi, Maryi Róży Duchownej w Montichiari Fontanella, u podnóża włoskich Alp.
 
Jest Ona obecna w swoich wizerunkach. Uwrażliwiał nas na odbiór Jej osoby, a nie obrazu.
 
To jest tak piękne doświadczenie Boga, Jego obecności, że tylko ten, kto tam przybywa, może to zrozumieć.
 
Takiego zaproszenia nie można nie przyjąć. Poświadczyli to swoją gotowością i piękną modlitewną postawą czciciele Matki Bożej Królowej Różańca Świętego i członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci
 
Bóg przemówił do nas swoim Słowem, homilią kapłana, który uświadomił nam, jak wielkie znaczenie ma odnalezienie sensu życia.
 
Wspólnota rodzin modlących się o trzeźwość narodu i trzeźwiejących alkoholików rozpoczęła szturm modlitwy do nieba
 
2 czerwca ta Miłość nas zgromadziła u stóp Jezusa Eucharystycznego by wielbić Boga za cuda, które nam uczynił w tym świętym miejscu,
 
Maryjo! dziękujemy Ci za święty czas modlitwy, który przeżyliśmy z Tobą
 
Rozpoczęliśmy spotkanie z Jezusem Eucharystycznym Litanią Loretańską. Zaprosiliśmy tym samym Maryję by jeszcze bliżej się z Nią połączyć w tajemnicach Różańca Świętego.
 
Wielkie dzieła powstają w miejscach, które sobie Pan Bóg upodobał,
 
Tyle serc połączonych łańcuchem duchowej więzi z Maryją i jej Synem , serc podobnych pragnień i nadziei. Tu można doświadczyć silnego podmuchu Ducha Świętego
 
To niezapomniany wieczór, niezapomniane chwile z Jezusem i Maryją – 2 lutego 2013 r. w sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce
 
I chociaż 54 miesiące minęły jak jeden dzień, to jednak jest to już Boża historia, która zaznaczyła swój ślad w niejednym ludzkim sercu
 

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę stycznia członkowie ADŚ diecezji bielsko-żywieckiej spotykają się na opłatkowym spotkaniu.

więcej

 
To czas niezwykły, czas święty podarowany od Boga. 2-go stycznia 2013 r. Wspólnota Modlitewna, która zawiązała się 2 sierpnia 2008 r. ukończyła Nowennę Pompejańską.