kamera on-line

Świadectwa » Rok 2012

 
 

i tak codziennie pod Krzyżem Papieskim wraz z przyjaciółmi modliliśmy się różaniec tajemnice światła prosząc bł. Jana Pawła o wstawiennictwo oraz Św. Faustynę prosiliśmy modląc się 7 koronek do Miłosierdzia Bożego.

 

Chcę dać świadectwo uzdrowień przez Matkę Boską Pompejańską.

 

Kiedy prosiłam o tę łaską w prosty sposób jak tylko potrafię, poczułam, że Pan dotknął go i uzdrowił, czułam bardzo wyraźnie jego obecność.

 

I ty możesz zostać inicjatorem i kreatorem Nowenny Pompejańskiej

 

Chodziłam na mszę świętą w niedziele i uważałam się za praktykującą katoliczkę. Nic nie wnosiłam do mojego życia ze słowa Bożego i homilii często rozproszona nie słuchałam.

 

Przypomniałem sobie wtedy o Nowennie Pompejańskiej, o jej skuteczności. Mam w sobie takie przekonanie, że Pan Bóg błogosławi tylko duże projekty, małe zostawia nam samym do realizacji.

 

Nasza wspólnota parafialna, znajomi - w tym zakonnicy dominikańscy wspierali nas modlitwą i dobrym słowem.

 

Jestem osobą, która przez około 15 lat żyła w grzechu, zajmując się tarotem i trochę magią.