kamera on-line

Apostolstwo Trzeźwej Rodziny - nowa gałąź » Prowadzący apostolstwo

 

Andrzej Poloczek
Dojść do trzeźwości, nie jest łatwo, ale jeżeli juz się ją ma, to każdy następny dzień jest piękniejszy i niepowtarzalny. Jeżeli wiara idzie w parze z tym nowym życiem, to nie można sobie nic piękniejszego wymarzyć. W moim przypadku doszła jeszcze siła wyższa, która związana jest z papieżem Janem Pawłem II. Na pięć dni przed Jego przyjazdem do Skoczowa, w 1995 roku, udało mi się wytrzeźwieć. Od tamtej chwili robię wszystko, aby pomóc innym wyjść z tego zaklętego kręgu, nałogu pijaństwa. Łatwiej jest pomóc temu, kto nie stracił wiary w Boga i w siebie do końca. Dziś wiem, że terapia, nauka i rozmowa, są ważne, ale są niczym bez wiary, "wiary w siłę wyższą tak rożnie pojmowaną". Ktoś mądry powiedział: „Dostajesz dwa razy więcej nim dajesz....”. Tu na skoczowskim sarkandrowskim wzgórzu – Kaplicówka, przyrzekłem sobie dozgonną trzeźwość, ale też postanowiłem, że na ile będę mógł, pomagał będę każdemu, kto pomocy będzie potrzebował – bezpośrednio uzależnionym i ich rodzinom. 

Moje motto: „Codziennie żyć dla drugiego człowieka, służyć jak najpiękniej, polecając każdego Bogu przez Maryję”.

 czytaj więcej