kamera on-line

Apostolstwo Trzeźwej Rodziny - nowa gałąź

 
 

Apostolstwo Trzeźwej Rodziny

Parafii św. Ap. Piotra i Pawła
w Skoczowie

 


serdecznie zaprasza
każdego 2 dnia miesiąca na godz.17.30
do Kaplicy św. Jana Sarkandra na Kaplicówce

na spotkanie, którego tematem będzie:
- wspieranie modlitwą uzależnionych oraz wszystkich, którzy wyszli z nałogu,
- modlitwa o trzeźwość w rodzinach, Ojczyźnie i na świecie, 
- dawanie świadectw, 
- wykłady profesjonalistów, które pomogą wyjść z uzależnienia od alkoholu.
 

Do udziału zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętny problem uzależnienia od alkoholu, przede wszystkim trzeźwych alkoholików, współuzależnionych, dorosłe dzieci   alkoholików i sympatyków.

Spotkanie zakończy się modlitwą różańcową w intencji Apostolstwa.

Serdecznie zapraszamy


 

Andrzej Poloczek

„Codziennie żyć dla drugiego człowieka, służyć jak najpiękniej, polecając każdego Bogu przez Maryję”.

 

 

 
Prawie od 15 lat, czyli od momentu kiedy porzucił drogę własnego zniewolenia i utrapienia, kiedy odwrócił się od zgubnej przeszłości; z wewnętrznej potrzeby, całym sercem i duszą zaangażował się w nurt niesienia pomocy ludziom uzależnionym.