kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2009 » Apostołowie trzeźwości - GN 13.09.2009

 

Na skoczowskiej Kaplicówce
Apostołowie trzeźwości

Gościem wrześniowego spotkania skoczowskiej grupy Apostolstwa Abstynentów byt diecezjalny duszpasterz trzeźwości ks. prał. Władysław Zązel.
Cieszymy się z tego spotkania i z tego, że przybywa ludzi, dla których ważne jest trzeźwe życie własne i innych - mówi Andrzej Poloczek, inicjator powstania grupy. Jej członkowie gromadzą się na Kaplicówce zawsze drugiego dnia każdego miesiąca o 17.30. Tym razem - przy kiełbaskach z grilla oraz słodkich plackach - wiele śpiewano, a ks. prał. Zązel tradycyjnie okazał się niezawodny jako wykonawca żartobliwych góralskich przyśpiewek i jako duszpasterz przypominający o potrzebie ciągłego ożywiania nadziei na życie w trzeźwości.
Dla mnie obecność na Kaplicówce wiąże się też ze szczególnymi wspomnieniami: pamiętam, że przybyliśmy tu z Kamesznicy wraz z uczestnikami pierwszego abstynenckiego „Wesela wesel" w 1995 roku, tuż po pielgrzymce Jana Pawła II. Chcieliśmy stanąć na tym samym miejscu... Dziś jestem szczęśliwy, bo „Wesele wesel" odbyło się po raz piętnasty i zatacza coraz szersze kręgi w Polsce. Ufam, że podobna będzie skuteczność modlitwy Apostolstwa Abstynentów, podjętej tu za wstawiennictwem MB Pompejańskiej -mówił ks. prał.Władysław Zązel.    mb
Gość Bielsko-Żywiecki nr 37/9003 z 13 września 2009

Ks. prałat Zązel spotkał się z Apostolstwem Abstynentów pod papieskim krzyżem na Kaplicówce
foto Alina Świeży-Sobel