kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2009 » Pierwszy Dzień Skupienia wspólnoty modlitewnej - Ruch Pompejański przy ADŚ - 28.08.2009

 

Pierwszy Dzień Skupienia wspólnoty modlitewnej- Ruch Pompejański przy ADŚ - 28.08.2009 Pogórze.

         To niezwykły dzień, rozpoczyna się wspólną modlitwą i konferencją, którą prowadzi ks. dr Przemysław Sawa.
Temat konferencji: Kto szerzy różaniec będzie zbawiony.
Ks. Przemysław porusza odwieczny problem człowieka, który został stworzony z miłości, ale grzech niszczy w nim tą miłość.
Bóg w swojej dobroci, kontynuuje ks. Przemysław daje nam siebie w Eucharystii, przebóstwia i napełnia Duchem Świętym. Celem człowieka wierzącego jest NIEBO, czyli wspólnota z Bogiem, podkreśla prowadzący konferencję , będziemy ręka w rękę z Bogiem, ludźmi zmartwychwstałymi. Żeby tak się stało potrzebował Bóg człowieka, żeby się nim stać, wybrał Maryję, wybrał Ja mocą boską, na swoją Matkę, bez Jej zasług i oczekiwań.  Maryja powiedziała TAK, zaufała pełna łaski, uświęcona, użyczyła swojego świętego łona Synowi Bożemu, stała się Arką, w której Jezus dojrzewał.
W Maryji i przy Maryji rodzi się Chrystus i zbawia nas. Tylko On zbawia, uświęca i przemienia swoją boską mocą nasze serca. Patrząc na Maryję mamy uczyć się od Niej życia z Jezusem. Czy musimy grzeszyć? Nie, w żadnym razie, to jest nasza wola , możemy żyć bez grzechu ciężkiego, w Komunii z Bogiem. Kiedy? Wtedy, kiedy jak Maryja będę słuchającym Boga, zasłuchanym w Niego i Jego słowo, kiedy jak Maryja będę wielbić Boga, kiedy będę rodząca jak Maryja, rodząca Jezusa , oddana Jemu całym sercem, a równocześnie pokorna jak Maryja , ofiarująca swoje życie Bogu, czyli wszystko co mam najdroższego Jemu ofiaruję, przez Jej Serce. W tym pragnieniu serca, centrum jest Jezus, Ten który zbawia. Maryja jest w kościele i wskazuje na Swojego Syna, uczy zawierzenia. Bóg daje nam Ducha Świętego, który uzdalnia nas do wiary, do miłości, do życia Ewangelią. Maryja była pełna łaski i dlatego zrodziła Boga, zrodziła Go w Betlejem, a my przez Jej  Niepokalane Serce możemy przyjąć Boga w Eucharystii, czyli zrodzić Go w naszym ludzkim sercu.
         Maryja poprzez tajemnice różańcowe uczy nas Jezusa, przybliża pragnienie Bożego Królestwa, a kto czyni siebie Jej dzieckiem, słucha i kontempluje Jezusa, w ten sposób czyni z różańca modlitwę ewangeliczną. Począwszy od Zwiastowania poprzez wszystkie tajemnice wchodzi w tajemnicę Królestwa Bożego, a kto szerzy królestwo Boże będzie zbawiony.
         Zachęcał nas ksiądz Przemysław do bycia świadkami, tak jak Maryja. Droga z Maryją jest pewna. Droga modlitwy z Maryją podoba się Bogu , dał nam Swoją Matkę by nas uczyła modlitwy, Bóg wsłuchuje się w cichy szept naszych modlitw , szczególnie w nasze serca, które pragną słuchać Boga , które pragną głosić Królestwo Boże przez różaniec, kto tak go pojmuje jest ewangeliczny i będzie zbawiony. Zachęca by być człowiekiem modlitwy, by zgiąć kolona przed Bogiem, oddać mu pokłoni zaprosić do swojego życia. Ksiądz Przemek był tak przejrzysty w tym co głosił, że każdy miał pragnienie bycia na wzór Maryji. Na koniec dał świadectwo o swojej modlitwie do matki Bożej Różańcowej z Pompei, która nauczyła go nowenny nie do odparcia, poprzez rozważanie trzech części różańca a uprzednio miał problem, żeby odmówić dziesiątek różańca. Ksiądz zaprosił do modlitwy, ale zachęcił by najpierw porozmawiać z Jezusem i oddać Mu każda chwilę, każdy dzień i wędrować ku wiecznemu królestwu z różańcem i z Maryją.
Prosił o modlitwę za dom, który by był przeznaczony na Nową Ewangelizację.
    Centrum Dnia Skupienia była Eucharystia czyli zaproszenie Jezusa do naszych serc. We wszystkich wstąpił nowy, ożywczy Duch, który umocnił nas w wierze, nadziei i miłości. Po takiej uczcie duchowej wszyscy udali się na posiłek, po którym było spotkanie z Panią dr ginekolog Moniką Małecką-Holerek, która tak pięknie i mądrze przedstawiła problem życia zgodnego z ewangelią we wszystkich jego wymiarach. Wystąpienie jej spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i gromkimi oklaskami na stojąco podziękowano za tak pouczające i przejrzyste ukazanie prawdy o ludzkim świecie uczuć , o tym że człowiekiem jesteśmy od chwili poczęcia, o wielkiej potrzebie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń dotyczących życia rodzinnego i moralnego, zgodnego za społecznymi naukami kościoła.
Chwała Panu i animatorce Nowenny Pompejańskiej za ten czas, za jego zagospodarowanie tak pięknymi chrześcijańskimi wartościami.
Lidia Wajdzik