kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2009 » Bóg czyni cuda przez Maryję!!! - 2.06.2009

 

część chwalebną prowadzi M.Polok z parafii św. Jakuba w SimoradzuBóg czyni cuda przez Maryję

    Tak, Bóg  chce posługiwać się Maryją w uświęcaniu dusz. Maryjo – Królowo Różańca Świętego, dziękujemy Ci, że nas zgromadziłaś na Kaplicówce po raz jedenasty na różańcu świętym w dniu  2 czerwca 2009 roku w małym wieczerniku w nowej, pięknej scenerii.
Ten nieoceniony dar czasu, przypomina o jego wartości i  przemijaniu, to prawdziwy cud modlitwy wspólnotowej. Na małych paciorkach różańca, nieustanna modlitwa w wypełnionej po brzegi kaplicy św. Jana Sarkandra, łączyła niebo z ziemią. Nasze serca dotykały Bożych tajemnic i ludzkich spraw. Z ufnością patrzyliśmy w piękne oblicza Maryi, św. Jana Sarkandra i sł. bożego Jana Pawła II.

Po tajemnicach radosnych, odmawialiśmy tajemnice bolesne z Janem Pawłem II, było to niesamowite doświadczenie Jego obecności z nami, zupełnie jakby dotykała nas tajemnica wieczności i słowa „Niecały umieram”. Po tym głębokim przeżyciu, było kolejne, wypowiedziane ustami Renaty, świadectwo cudownego uzdrowienia.

   świadectwo przekazuje Renata RaszkaPrzed Świętami Wielkanocnymi , Renata nagle zachorowała. W ciągu dwóch godzin stan prawie był już agonalny. Z medycznego punktu widzenia szanse na przeżycie są znikome, prawie niemożliwe, mówili lekarze. Jednak nikt z rodziny nie wątpił w Opatrzność Bożą i moc modlitwy. Uruchomiono łańcuch oddanych serc Maryi, modlono się wszędzie, gdzie można było odnaleźć serce. Nowennę Pompejańską odmawiało kilkanaście osób. Niebo nie pozostawało obojętne na te błagania i sytuacja zaczęła się zmieniać w sposób cudowny. Tak, po tej ciężkiej chorobie(sepsa i zapalenie opon mózgowych), Renata odzyskała wszystkie funkcje (pamięć, mowę, możliwość poruszania się) wszystko to, co było absolutnie  nie do odwrócenia wg. opinii lekarzy.

    Po tym niesamowitym wyznaniu, nikt nie miał najmniejszych wątpliwości, że leczenie przejęła Maryja, nasza najlepsza lekarka.
Maryjo, dziękujemy Ci uproszenie u Syna cudu odzyskania zdrowia Renaty i za jej wzruszające, piękne i odważne świadectwo.
    Maryjo, wysłuchuj naszych próśb i prowadź nas tym szlakiem, po którym kroczyli św. Jan Sarkander ze Skoczowa i sł. boży Jan Paweł II.
   
celebranci w nowych ornatachPo tajemnicach chwalebnych czuwanie zakończyliśmy o 21.oo godzinie apelem Jasnogórskim i rozpoczęła się Najświętsza  Eucharystia pod przewodnictwem ks. prałata Alojzego Zubera, w asyście dziewięciu kapłanów. Ksiądz prałat poświęcił siedem pięknych nowych ornatów o symbolice Maryjnej, ufundowanych przez Jej czcicieli.
Wierni w wielkim skupieniu wysłuchali Słowo Boże i bogatą homilię, która była wspomnieniem pierwszego pobytu w Polsce w 1979 roku, papieża Jana Pawła II. Niekwestionowanym owocem tej pielgrzymki było odzyskanie wolności. Ukoronowaniem tego świętego czasu było spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii.

    Tak ubogaceni, przemienieni, zakończyliśmy kolejne spotkanie na wzgórzu Kaplicówka, tęskniąc już za następnym  2 lipca. Będzie to pierwsza rocznica nabożeństw pompejańskich, uroczyście obchodzona z ks. biskupem Tadeuszem Rakoczym, Ordynariuszem naszej diecezji.    Zapraszamy!

Maria Kowalska –  wierna uczestniczka spotkań.