kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2009 » Są różne miejsca na świecie, które słyną ze swej niepowtarzalnej historii. - 2.05.2009

 

                            Bądź uwielbiony Boże Nasz i Panie
                            Za dar modlitwy na Kaplicówce w Skoczowie

Miejsce niezwykłe

    foto: MatuszewskiSą różne miejsca na świecie, które słyną ze swej niepowtarzalnej historii. Najbardziej znane i odwiedzane są miejsca święte, naznaczone cudami. Bóg w swej niepojętej tajemnicy, w swojej mocy i potędze obrał Maryję za swoją Matkę i przez Jej cudowne „tak” przyszedł na świat. W swoim testamencie uczynił Ją naszą Matką. Ojciec Święty obrał ją sobie od dziecka za swoją Mamę, a kiedy stanął na stolicy Piotrowej publicznie określił tą przynależność do Maryi, słowami „Cały Twój”. Przez całe swoje życie szedł z Maryją do Jezusa. Maryja swojej wędrówki nie zakończyła, przywędrowała z Janem Pawłem II na Kaplicówkę w 1995 roku, żeby uroczyście uświęcić to wzgórze, a na nim świętego Jana Sarkandra ogłosić Świętym. Święty Jan Sarkander zaprosił Maryję by mu towarzyszyła i ożywiła to miejsce modlitwą. Tak nieśmiało, pokornie, Maryja zapraszała swoje dzieci na modlitwę. Znalazła wsparcie u biskupa Tadeusza Rakoczego, który dokonał uroczystego poświęcenia Jej wizerunku Matki Bożej Królowej Różańca Świętego z Pompejów na wzgórzu Kaplicówka - 1 czerwca 2008 roku. Na cuda nie było trzeba długo czekać z małej garstki ludzi, Maryja teraz gromadzi już setki.
Przyjeżdżają kapłani i wierni z różnych miejsc z kraju i z zagranicy, by tu wspólnie odmówić przed Jej wizerunkiem cały różaniec. Różaniec oplata swoim zasięgiem nie tylko Skoczów, ale zatacza coraz szersze kręgi. To jest cud na kolejnym świętym Wzgórzu. Wobec tego cudu nie można być obojętnym, ani usprawiedliwiać się brakiem czasu. Powtarzając za kardynałem A.Hlondem „Zwycięstwo gdy przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję”, zwycięstwo przede wszystkim nad własną kruchością, słabością i grzechem. Ten cud trwa od dziewiętnastej do godziny dwudziestej drugiej każdego drugiego dnia miesiąca, na pamiątkę odejścia Jana Pawła II i na pamiątkę Jego obecności na tym Sarkandrowskim Wzgórzu. Najpierw wielbimy Boga na modlitwie różańcowej. O godzinie dwudziestej pierwszej sam Pan Jezus przemienia to miejsce w swój wieczernik i uświęca Go swoją obecnością podczas Mszy świętej.
    Pragniemy, by Najświętsza Pompejańska Maryja, święty Jan Sarkander i sługa Boży Jan Paweł II, wypraszali dla nas, dla naszych rodzin i całego świata łaskę pokoju, przemiany serc i uświęcenia życia.
    Nie bójmy się być świętymi. Panie usłysz nasze wołanie.
                               
                                Pielgrzym z Kaplicówki
                                Maria Kowalska