kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2009 » To już dziewiąte czuwanie - 2.04.2009

 

To już dziewiąte czuwanie
 

Tak, po raz dziewiąty czciciele Matki Bożej Pompejańskiej - 2 kwietnia spotkali się na modlitwie różańcowej na Kaplicówce w Skoczowie, a o 21,oo na Mszy św. koncelebrowanej odprawianej między innymi w intencji sł. Bożego Jana Pawła II o Jego rychłą beatyfikację i kanonizację.
W tym pięknym nabożeństwie uczestniczyło bardzo wiele osób nie tylko ze Skoczowa, ale i z odległych miejscowości archidiecezji katowickiej i innych rejonów kraju. Mszę świętą sprawowało siedmiu kapłanów.

Tym razem w czasie nabożeństwa różańcowego nie były składane świadectwa z doznanych łask, ale z uwagi na pamiętny dzień 4.rocznicy odejścia do Domu Ojca Sługi Bożego Jana Pawła II słuchaliśmy Jego homilii z przed 14 lat głoszonej na tym wzgórzu. Wzywał nas, abyśmy - byli ludźmi sumienia,
- tego sumienia nie zagłuszali i nie zniekształcali i nauczyli się nazywać „po imieniu dobro i zło”. Tak jak wtedy, kiedy to Skoczów stał się Stolicą Piotrową naszych czasów, tak i teraz Jego słowa przenikały sumienie, wzruszały serce, a usta szeptały: błogosław nam, Ojcze Święty, wstawiaj się za nami i powierzaj Królowej Różańca Świętego - nas, nasze rodziny, nasz naród i cały świat.

„Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy”- to pamiętne słowa Ojca Świętego wypowiedziane w październiku 1978 roku podczas inauguracji pontyfikatu, a o których przypomniał nam w czasie kazania ks. prałat Alojzy Zuber. Mówił dalej: „To otwieranie drzwi trwało przez całe Jego Życie, przez pielgrzymowanie do rożnych krajów, przez spotkania z ludźmi rożnych profesji, stanów i było tak owocne. Dlaczego pielgrzymował? – bo wielu ludzi by nigdy nie widziało papieża, by nigdy nie słyszało z głębi Jego serca mówiącego ewangelię i nie poszło drogą, którą On nam wskazał. Możemy Go też nazwać, Apostołem Narodów, tak jak mówimy o świętym Pawle. Pokazywał nam jak żyć, jak świętować Dzień Pański, jak iść drogą maryjną i jak iść drogą miłosierdzia. Odmawiał różaniec, różaniec rozdawał, pisał o różańcu i szkaplerz nosił nieustannie. Jego hasło papieskie – Cały Twój Maryjo! widoczne było wszędzie, gdzie sial ziarno ewangelii.
   

Jeszcze w chwili śmierci przywołał zwrot z ewangelii: „Idę do Ojca, aby Wam przygotować mieszkanie w niebie”. Śmierć papieża przypomina nam o tym, co dla Jana Pawła II było najważniejsze i o naszym zadaniu ratowania ludzi przed śmiercią wieczną.”
Ulubionymi przez papieża słowami pieśni: „Barka" Pan stanął kiedyś nad brzegiem (…), zakończono uroczystości upamiętniające 2 kwietnia 2005 roku.

Lidia Wajdzik ads