kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2014 » Bądź wola Twoja - 77 Nabożeństwo Pompejańskie - 2 grudnia 2014 r.

 

 Bądź wola Twoja…

Drugi dzień grudnia 2014 roku, zmierzch, wokół wzgórza rozlewa się zimowy chłód - Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce wypełnia się dziećmi Maryi. Rozpoczyna się Nowenna Pompejańska. U stóp Jezusa Eucharystycznego, z różańcem w ręku, na kolanach, przeżywamy święty czas spotkań z Bogiem. Pośredniczy w tym Maryja. Rozważamy tajemnice Różańca, otwieramy nasze serca, umysły, by być jak najbliżej Jezusa. Uczymy się Go naśladować i iść z Nim przez życie.
Maryja nas tego uczy przez swą pokorę i trudne doświadczenia od momentu Zwiastowania.
Pobudza to nasze serca i pragnienie bycia bardziej dojrzałym chrześcijaninem. Cztery części Różańca – to nasze życie. Uczymy się od Maryi, jak wytrwać do końca, by z martwych powstawać z Jezusem każdego dnia.
O godzinie 20.30 uczestniczyliśmy – prowadzeni przez ks. Antoniego Dewora, proboszcza Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie – w nabożeństwie do św. Sarkandra.
Pół godziny później rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Bogdan Kulik – duszpasterz krajowy Apostolstwa Dobrej Śmierci z Górki Klasztornej. W kazaniu ukazał moc i wartość modlitwy. Modlitwy, w której Bóg ukazuje ważność ludzkich spraw…, układa zdarzenia w scenariusz najlepszy dla człowieka. Przywołał przykład ocalenia od śmiercionośnej kuli Jana Pawła II.
Kapłan ukazał dobroć Boga, który wyzwala biedaka, ocala nędzarza i daje Maryję za matkę. Dał świadectwo swojej modlitwy Nowenną Pompejańską do Królowej Różańca Świętego, która odpowiedziała na prośbę nowymi powołaniami; powołaniami, o które się modlił.
Ukazywał też niebezpieczeństwa na modlitwie; gdy na przykład, nie zostawiamy decyzji Bogu, gdy traktujemy modlitwę jak magiczne zaklęcie, odbieranie własnych oczekiwań. Podkreślił, że w każdej modlitwie musi być miejsce na wolę Bożą, a nie naszą; bo Bóg wie, co jest dla nas dobre. Trzeba się uczyć ufnie i pokornie przyjmować wolę Bożą.
Z ufnością w żywą obecność Jezusa w Eucharystii, pożywieni słowem i pokarmem Boskiego Syna, dziękowaliśmy i wielbiliśmy Boga za Jego niezliczone dary, za święty czas Adwentu, za modlitwy i za Eucharystię.
Niech Bóg błogosławi kapłanom, którzy uczestniczyli w tym nabożeństwie i organizatorom modlitewnego spotkania.
pielgrzym 
Kaplicówka, 2. grudnia 2014