kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2014 » Pompejańskie rekolekcje - Brenna 2014

 

 Pompejańskie rekolekcje  -  Brenna  2014

Na lekcji wiary -  z … Matką  Bożą  Pompejańską
Różaniec to wielki akt miłości ku Maryi,
wspaniała szkoła wiary, drogowskaz do nieba,
jasny promień na ścieżkach życia.
                                            ( św.Urszula Ledóchowska )
Zaproszenia na lekcję do takiej szkoły nie można nie przyjąć … 
Wiedzą to, i odpowiedzieli głosem serca, głosem miłości do Maryi, swą obecnością  uczestnicy  REKOLEKCJI  POMPEJAŃSKICH w Brennej ( w dniach : 20-23 października 2014 roku, ), miejscowości położonej w pięknej scenerii Beskidu Śląskiego, w Ośrodku Spotkań i Formacji im. sw. Jadwigi Śląskiej, członkowie Rodziny Pompejańskiej, Apostolstwa Dobrej Śmierci diecezji: bielsko- żywieckiej, katowickiej  i innych diecezji, nawet z zagranicy (79 osób ).
Do Matki naszej wiary – Maryi, i tym samym, do Jezusa, przybliżał ich swoją rekolekcyjną posługą kapłan – nauczyciel, ks.dr Marek Studenski, dyrektor  Wydziału Katechetycznego kurii diecezjalnej bielsko – żywieckiej, poprzez …piękne lekcje.
Najwspanialszą z nich każdego dnia była Msza święta, pochylanie się nad Słowem Bożym, spotkanie z Jezusem Eucharystycznym i adorowanie Go wraz z Maryją w sercach.   
I były też inne lekcje - nauki rekolekcyjne, konferencje, różaniec pompejański, różaniec do Matki Bożej Bolesnej, adorowanie Najświętszego Sakramentu – również całonocne- , Droga Krzyżowa, Apel Jasnogórski, modlitwy osobiste, cisza, rozmowy, słuchanie, gesty , słowa - błogosławiony, darowany czas…spotkania z Matką naszej wiary, Nauczycielką wiary.
W tym czasie, w dwu dniach, liturgicznemu  wspomnieniu  patronowali dwaj święci, wielcy czciciele Matki Bożej – święty Jan Paweł II i święty Józef Bilczewski…U nich też upraszano łaski pełnego, pięknego przeżywania rekolekcji.
---------------------------------------
Rekolekcjonista, ks.Marek zadawał słuchającym pytania; sobie też (podkreślał, że to są również  jego rekolekcje) … i  …pomagał  odpowiadać im w ich własnych sercach : 
- Kto może napełnić głód naszych serc, naszej duszy? 
Tylko Bóg…Najlepiej wiedziała o tym Matka Boża, chociaż żyła na prowincji świata, realizowała swoje życie Bogiem.
Gdy na modlitwie jednoczymy się z Maryją i Jezusem, wtedy od Boga otrzymujemy więcej niż pragniemy. To jest modlitwa wiary; tak czyniła Maryja. Prosimy o mało, a Bóg chce ofiarować wszystko.  Bóg nas poucza, może zmienić nasze pragnienia; sam Duch Święty upiększa naszą modlitwę, przyczynia się za nami w słabościach.
- Jaką królową jest dla nas Matka Boża – Królowa Różańca Świętego? Czy nasze życie jest Jej oddane i podporządkowane. Czy Matka Boża ma w naszym życiu realną władzę, czy Jej ufamy, zawierzamy.
- Czy jesteśmy przy Niej, pamiętamy, czuwamy – jak zapewniamy w Apelu Jasnogórskim?
Wzorem trwania przy Matce Bożej i miłości do Niej jest św. Józef  Bilczewski (1860- 1923), arcybiskup lwowski, profesor teologii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie; urodzony w Wilamowicach, wielki czciciel Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski; uważał Jej kult za jeden z najważniejszych czynników w zjednoczeniu narodu w latach zaborów. Kult świętego trwa nieustannie; w poświęconej mu kaplicy w Wilamowicach ludzie modlą się w różnych intencjach i doznają szczególnej opieki świętego.
- Czy jesteśmy posłuszni Najwierniejszej Służebnicy, idealnej służebnicy, gotowi do pełnienia Bożej woli?
- Czy, trwając przy Bożej Matce, ustawicznie się nawracamy?
- Czy jesteśmy  gotowi na śmierć i składamy ją w ręce Maryi?
- Czy żyjemy tak, jak uczył święty Jan Paweł II, człowiek głębokiej modlitwy, nieustannie sercem i myślą trwający przy Bogu i Maryi,  który hasło Cały Twój - TotusTuus przyjął jako swoją dewizę biskupią i papieską; który oddał się w niewolę miłości Maryi już w dzieciństwie. 
- Czy żyjemy w zażyłości z Maryją ?Czy znamy postać świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort, świętego,który w centrum swej duchowości postawił Matkę Bożą; który jest autorem „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”; który uczył,że prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest święte, prowadzi duszę do unikania grzechu i naśladowania cnót Maryi; który wierzył w moc różańca i wzywał : „Przyobleczcie się w zbroję różańca, a zmiażdżycie głowę szatana i oprzecie się wszelkim jego pokusom.”
Święty Jan Paweł II wiele zawdzięczł świętemu : „ Wiele zawdzięczam św. Ludwikowi de Montfort, gdyż jest on dla mnie ważną postacią, która oświecała mnie w ważnych momentach mojego życia”. „ Zawierzając się po synowsku Maryi, chrześcijanin przyjmuje Matkę Chrystusa i wprowadza we wszystko, co stanowi jego życie wewnętrzne”, uczył święty papież.
Kochać Maryję - to kochać Chrystusa. Poświęcenie się Maryi jest w istocie poświęceniem się Jezusowi. 
  --------------------------------
Kaplica … niby mała, ale stawała się wielką modlitewną przestrzenią. W niej, w bliskości Eucharystycznego Pana Jezusa w tabernakulum, w bliskości Matki Bożej Pompejańskiej w Jej cudownym wizerunku – Matki Bożej Różańcowej – w obrazie, omodlonym przez wiele lat w Sanktuarium św. Jana Sarkandra  na Kaplicówce w Skoczowie, a obecnie peregrynującym po diecezji, zawieszonym w prezbiterium, modlili się gorliwie, pokornie, z bezgraniczną ufnością ci, którzy wierzą, że Matkę Bożą kochają nad życie. Dziesiątkami tysięcy  zdrowasiek, Nowenną Pompejańską ,wypraszali łaski dla Kościoła, dla świata, dla Ojczyzny, dla rodzin, dla bliskich, dla chorych, dla dzieci, młodzieży…
W Różańcu świętym błagali : Maryjo, nasza Matko, Matko naszej wiary – prowadź nas do Jezusa – Twego Syna; ucz nas słuchać Ducha Świętego i rozważać w sercu, co mówi do nas Bóg…
Ucz nas w każdym momencie życia dostrzegać Boga ....
 
I z taką prośbą w sercach wracali do swoich domów. 
 
                                                                                                             Barbara
 
Podziękowaniem za dar modlitwy do Bożej Matki, za dar modlitwy  Nowenną Pompejańską, za bogaty w owoce czas rekolekcji – niech będą  osobiste doświadczenia wiary, świadectwa niektórych uczestników :
 
…..  z  Kobióra : W modlitwach Nowenną Pompejańską w parafii stale uczestniczy około 150 osób.
- Katarzyna z Pielgrzymowic : Dzięki Nowennie Pompejańskiej żyję w wielkiej zażyłości  z Matką Bożą…
- ……. z Malca :To moje najszczęśliwsze rekolekcje w życiu, z teściową, która po raz pierwszy była na rekolekcjach….
- Barbara : Od kilku lat, odkąd odmawiam Nowennę Pompejańską, wiem, jak zawierzyć Matce Bożej…
- ze Strzebnicy, starsza pani : To moje pierwsze rekolekcje. Jestem taka uduchowiona i taka szczęśliwa…
- Zofia z Katowic : W każdej sytuacji mam różaniec w ręku…
- Anna : Jestem szczęśliwa. 33 raz odmawiam Nowennę Pompejańską...
- Marylka z …..:Matka Boża uzdrowiła moją śmiertelnie chorą córkę...
- Mieczysław z Niemiec : Pokochałem różaniec dopiero trzy lata temu. Święty Michał i Matka Boża Pompejańska to sprawili…Wymodliłem łaskę zdrowia dla chorej córki.
- Ks. Marek, rekolekcjonista : Doświadczenia osób, które stawiają modlitwę na pierwszym miejscu, to najlepsze rekolekcje dla kapłana…