kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2014 » Słowo Jezusa pełne mocy - 2.09.2014 - 74 Nabożeństwo Pompejańskie

 

Słowo Jezusa pełne mocy

            Każdy drugi dzień miesiąca gromadzi Rodzinę Pompejańską w Sanktuarium świętego Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie. Tutaj w godzinach wieczornych już od godziny 18,oo rozpoczyna się modlitwa różańcowa. Pielgrzymów ciągle przybywa i to z odległych bardzo miejsc, dzisiaj pielgrzymi przybyli nawet z odległej diecezji bydgoskiej, aby podziękować Matce Bożej Różańcowej z Pompejów za wstawiennictwo u Jej Syna Jezusa i za otrzymane łaski. Są też osoby, które dzielą się z nami swoim doświadczeniem i świadectwem wiary i dają świadectwo. Ta atmosfera modlitwy, rozważań tajemnic oraz dawanie świadectw bardzo nas umacnia w wierze. Nadaje sens życiu i uświadamia nam, jak Wielki jest Bóg w swoim miłosierdziu. Rozmodleni, z różańcem w dłoni zapatrzeni w Jezusa Eucharystycznego uświadamiamy sobie coraz bardziej potrzebę bycia we wspólnocie. W niej rodzi się żywy Jezus przez serce Maryi, która nieustannie czuwa nad nami w tym uświęconym miejscu. Czujemy Jej bliskość i zawierzamy Jej całe nasze życie i tych, którzy tak bardzo potrzebują Jej wstawiennictwa u Boga. Tą ufnością napełnieni i ożywieni wielką nadzieją na spełnienie obietnic, które Maryja obiecuje, gdy ktoś wzywa Jej pomocy odmawiając Nowennę Pompejańską, otwieramy nasze spragnione serce na Jezusa.

            O godzinie 21,oo rozpoczyna się Eucharystia, dziś przewodniczył ks. Alojzy Zuber, a uczestniczy w niej wielu kapłanów. Słowo Boże dotyka nas swą mocą, Jezus uwalnia od złych duchów i uczy mądrości i całkowitego zaufania Bogu. W homilii ks. Antoni – proboszcz par. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie, ukazuje szatana, który wbrew woli Jezusa wyznaje Jego bóstwo. Jezus nakazuje mu milczenie i opuszczenie opętanej kobiety. Kapłan uczula wiernych na wartość podporządkowania się Woli Bożej, która również objawia się przez słuchanie Słowa Bożego, i przez posłuszeństwo temu słowu. Za wzór daje nam Maryję, która na kartach Ewangelii bardzo mało mówi o Bogu, a więcej się w Niego wsłuchuje i jest mu posłuszna. To piękne mówi kapłan, jak Maryja uczy nas tej właściwej postawy chrześcijańskiej, my mamy mniej mówić o Bogu kontynuował kapłan a więcej Go słuchać i być Mu posłuszny „więcej posłuszeństwa niźli nabożeństwa”, uczulał kapłan. Zwrócił również uwagę na świętość Słowa, które zawsze powinno być wypowiadane czystymi ustami. Spragnieni spotkania z Jezusem Eucharystycznym rozpoczęliśmy przygotowania do Komunii Świętej. To najcenniejszy Skarb, który otrzymaliśmy tego uświęconego Bożą łaską wieczoru.

            Na koniec poszczególne grupy modlitewne żegnały odchodzącego na emeryturę ks. Alojzego Zubra. To był piękny czas, czas uświęcony, to było spotkanie z umiłowanymi Świętymi: Janem Sarkandrem i Janem Pawła II.

            Niech Bóg błogosławi kapłanom i uczestnikom tej Wspólnoty oraz organizatorom tego pięknego spotkania Rodziny Pompejańskiej.

                                                                                  Twoja czcicielka

2.09.2014