kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2014 » Powalająca łaska... na kolana

 


  

 „Zachęcam was do dostrzegania nowej wiosny, jaką Duch rozbudza dzisiaj w Kościele, w znacznym stopniu poprzez ruchy kościelne i nowe wspólnoty. Duch jest wielopostaciowy w swoich darach…ulata tam, gdzie chce…czyni to w niespodziewany sposób, w niespodziewanych miejscach, w niespodziewanych dotąd formach.”( papież Benedykt XVI )

 

Powalająca łaska... na kolana

W 1997 roku  zostało wznowione wydane „Nowa Gwiazda Karmelu.” Żywot błogosławionej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, Karmelitanki Bosej w oparciu o edycję Wydawnictwa SS Karmelitanek Bosych, Przemyśl 1938r. Książka cieszyła się wielkim zainteresowaniem. W tym to czasie zostałam zachęcona przez Pelagię, matkę Madzi Buczek do zamawiania w parafii Mszy św. dla uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego. Minął rok, może dwa, może trzy, słowa zachęty wciąż się we mnie odzywały, a nie były realizowane. W końcu przerodziły się w pragnienie. Zdobyłam się na odwagę i zamówiłam intencje Mszy św. : Dla uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego w sercach wszystkich ludzi świata. Chociaż spotkałam się z niezrozumieniem intencji, jednak została ona przyjęta. I tak od wielu lat, co roku, zamawiam intencje dwunastu Mszy św. często sprawowanych , jeżeli jest to możliwe, wg formularza Mszy św. wotywnej o Duchu Świętym. Od lat obserwuję kapłana, który ją co miesiąc sprawuje, widać jak w jego posłudze kapłańskiej dotyka go nadprzyrodzona łaska. Mówią o nim, swoim proboszczu tak: to ksiądz  instytucja i choć idzie z krzyżem i pomaga w niesieniu krzyża matkom bezrobotnym i bezdomnym, bezrobotnym mężczyznom dotkniętym nałogami, starcza mu dla wszystkich czasu, uśmiechu i życzliwości. Niesie też krzyż choroby i każda chirurgiczna interwencja, nawet najbardziej ryzykowna, pozwala mu, ożywionego powiewem Bożego Ducha, powrócić do wieczernika, do swoich owieczek.

 

 

Konieczność Nabożeństwa do Trzeciej Osoby Boskiej

 

Żyjemy w czasach, kiedy chętnie szuka się nowości, nawet w nabożeństwach. Świat i zgromadzenia zakonne gonią za nimi, zapominając i zaniedbując tak ważne Nabożeństwo do Ducha Świętego. Dlatego jest tyle błędów, rozbicia, nie ma pokoju i światła na świecie. Nie wzywa się światła tak, jak należy, a to światło pozwala nam poznawać prawdę.

Już 20. czerwca 1877 roku do Ojca Św. Piusa  IX pisała w tej sprawie święta Palestynka – bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, cytując za „Miriam - błogosławiona Palestynka” - W.K.B. „Przyjmując komunię świętą (…) ujrzałam przed sobą gołębicę, a nad gołębicą - kielich, z którego się przelewało tak jakby wewnątrz kielicha było źródło; a to, co wylewało się z kielicha, zraszało gołębice i obmywało ją. I usłyszałam Głos, który wychodził ze wspaniałego światła i powiedział: Jeśli chcesz mnie szukać, poznać mnie i pójść za Mną, wzywaj światło, tzn. Ducha Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca  wszystkie ludy, które Go wzywają. Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę mówię ci: Ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i znajdzie Mnie przez Ducha Świętego. Jego sumienie będzie delikatne jak kwiat polny .I jeśli będzie to ojciec lub matka, w jego rodzinie zapanuje pokój, i w jego sercu będzie pokój, zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu – nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu Mszę św. o Duchu Świętym, uczczą Mnie. Ktokolwiek taką Mszę Św. odprawi lub będzie w niej uczestniczył, będzie uczczony przez samego Ducha Świętego, będzie miał światło, będzie miał pokój. On uleczy chorych, obudzi tych, którzy śpią.”

            Powiedziałam więc: „ Panie, co mogę zrobić? Nikt mi nie uwierzy! A głos mi odpowiedział : Kiedy nadejdzie chwila, Ja uczynię to wszystko, a ty nie będziesz mi potrzebna. I wszystko zniknęło, a moje serce pozostało rozpalone miłością.

W czasie nowicjatu gołębica nauczyła ją modlitwy, którą odtąd często powtarzała: Duchu Święty - natchnij mnie, Miłości Boża-  pochłoń mnie, Na właściwą drogę-  zaprowadź mnie. Maryjo Matko, spojrzyj na mnie. Z Jezusem - błogosław mi. Od  wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa -  zachowaj mnie. Amen.”

            Również to, że mamy nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego, Kościół zawdzięcza Miriam. Leon XIII wydał Encyklikę o Duchu Świętym 20 lat po jej śmierci.

Korzystajmy z nieocenionych łask i darów o jakich mówi sam Jezus Chrystus i zachęcajmy do zamawiania i do uczestniczenia raz w miesiącu we Mszy świętej wotywnej o Duchu Świętym. Zapraszajmy sercem i prośmy Ducha Swiętego aby w nas modlił się w codziennych modlitwach i działaniach.

 

                                                                                              zel. Lidia Wajdzik Skoczów