kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2014 » Ja nigdy nie zapomnę o tobie..- 68 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.03.2014

 

Ja nigdy nie zapomnę o tobie... ( Iz )

             2. marca 2014 roku był dniem szczególnym. Wieczorne godziny połączyły czcicieli Królowej Różańca Świętego, z różańcami w dłoniach, u stóp Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

I, chociaż jest to zawsze to samo święte miejsce, Skoczów, Kaplicówka, to jednak w wymiarze doświadczeń duchowych, za każdym razem inne.

Pierwszy raz, w miejsce omodlonego i słynącego z wielu łask obrazu Pani Pompejańskiej, powitaliśmy, poświęcony przez biskupa Tadeusza Rakoczego, nowy wizerunek tej samej Pani, Królowej Różańca Świętego, namalowany przez ks. Bogumiła Nowosiadłego, byłego duszpasterza krajowego Apostolstwa Dobrej Śmierci. Piękno tego dzieła zachwyca swą świeżą i nową szatą. (Piękno jest po to, żeby zachwycało…pisał Norwid).

            Wzruszenie pielgrzymów cały czas powodowała świadomość, jak bardzo kult Matki Bożej, żyjącej w tym wizerunku, przylgnął do Kaplicówki, do Sanktuarium św. Jana Sarkandra.

Nie mogliśmy trwać tylko w stanie zachwytu, toteż , jak zawsze, każdego drugiego dnia miesiąca, towarzyszyliśmy Maryi w Jej drodze za ukochanym Synem, Jezusem Chrystusem.

Ta duchowa podróż rodzi w nas Jezusa, rozwija naszą wyobraźnię i przemawia sercem Maryi, która uczy mówić TAK Jezusowi, niełatwe tak, ale jedyne, które ma sens; nadaje życiu właściwy kierunek. Chociaż droga z Maryją, w poszczególnych tajemnicach, wydaje się nie do przebycia…Maryja zachęca i wskazuje na święte narzędzie, jakim jest różaniec. On nie pozwoli stracić właściwego celu tej podróży. Po drodze wszystko może się zdarzyć: i strach i lęk, i zniechęcenie, i biczowanie, wyśmianie, upadki. Ale przy końcu drogi spotykamy Jezusa Zmartwychwstałego i królowanie Maryi u boku Jej zwycięskiego Syna.

            Tak przygotowani duchowo, mogliśmy uczestniczyć we Mszy św. (o godz. 21.00), której przewodniczył ks. Zdzisław Grochala z Rycerki Górnej. Wybraliśmy najlepszą cząstkę, wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże, a potem kontemplowaliśmy je podczas homilii, wygłoszonej przez ks. proboszcza z Rycerki. Kapłan mówił, jak wiele łask otrzymuje za sprawą Nowenny Pompejańskiej…To wzruszające, gdy Maryja prowadzi nas po ścieżkach naszego życia, jak dodaje otuchy w chwilach trudnych; jak daje nadzieję i odwagę, by iść pomimo trudu i bólu. Po drodze są uzdrowienia, przemiana serc, uświęcenie.

Kapłan wskazał na naszą ułomną naturę, która potrzebuje oczyszczania, tak – byśmy byli nowymi naczyniami, które wypełnia łaska Boża. Zachęcał do przebaczania naszym nieprzyjaciołom, bo wtedy morze łask przelewa się na nas, na nasze rodziny. Zachęcał, by uczyć się Ewangelii, bo ona ma moc przemienić nasze życie.

            Maryjo, Matko Pięknej Miłości, bądź naszą nauczycielką i przewodniczką, ucz rozważać i te święte sprawy w sercu.

Wyrażam wdzięczność i podziękowanie organizatorom za wspólna modlitwę, za przeżycia kolejnego spotkania z Maryją, Eucharystycznym Jezusem oraz braćmi i siostrami z Pompejańskiej Wspólnoty.

                                                                                   wdzięczny pielgrzym

2 marca 2014 r.