kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2010 » Zrób coś dobrego - Żródło 37/2010 13.09.2010

 


 Nowenna Pompejańska

„Zwracałaś się do Mnie różnymi tytułami i zawsze otrzymywałaś Moje łaski. Teraz wzywasz mnie ty-tułem, który jest Mi najmilszy: Królowa Różańca Świętego, dlatego nie mogę odmówić twojej prośbie. Odpraw trzy nowenny, a otrzymasz wszystko (...) Ktokolwiek pragnie uzyskać u Mnie względy, powinien odprawić trzy nowenny ró-żańcowe z prośbą i trzy nowenny z podziękowa-niem" - tak podczas objawień w 1884 r. powiedziała Matka Boża do Fortunaty Agrelli z Neapolu. Nieuleczalnie chora zastosowała się do polecenia Maryi i została uzdrowiona. Taka jest geneza trwa-jącej przez 54 dni tzw. Nowenny Pompejańskiej, zwanej także „nowenną nie do odparcia". Nowenna - której historia związana jest także z sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach i z osobą bł. Bartłomieja Longo - zgodnie z zapewnieniem Maryi pozwala uzyskać łaski w sprawach szczególnie trudnych. Praktykujmy tę nowennę, uczmy jej dzieci i młodzież, odmawiajmy ją indywidualnie i wspólnotowe. Poniżej podajemy sposób odprawiania Nowenny Pompejańskiej.
  • Dzień, w którym rozpoczynamy Nowennę Pompejańska,zaznaczamy w kalendarzu.
  • Nowenna Pompejańska trwa 54 dni, przez wszystkie te dni odmawiamy trzy części Różańca św. Jeśli ktoś chce, można odmawiać cztery części - z Tajemnicami Światła.
  • Przed rozpoczęciem trzech części Różańca św. mówimy: „Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego", dodając na samym początku swoją intencję.
  • Przez 27 dni odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu trzech części Różańca św., odmawiamy modlitwę:
    „Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich z Różańcem Twoim pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Stówa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompei, wy-słuchaj mnie dobrotliwie. Amen".
  • Przez pozostałe 27 dni odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej, po ukończeniu trzech części Różańca św., odmawiamy modlitwę:
    „Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie po-święcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzał/a cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twej pomocy wezwałem/am, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadał/a o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam, będę rozszerzał/a nabożeństwo do Różańca Świętego. Wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział, jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen". 
  • Każdą z trzech części Różańca św. kończymy trzykrotnym westchnieniem do Matki Bożej: „Królowo Różańca Świętego módl się za nami".
Nowenna wymaga łącznie 54 kolejnych dni, aby była ukończona. Wytrwałość na modlitwie jest znakiem wiary człowieka. Modlitwa ta sama w sobie jest dobrem, przez które modlący się nie tylko prędzej czy później otrzyma od Boga dary, o które błaga, ale może dojść do zrozumienia rzeczy istotniejszych, dotyczących swego życia.
Więcej o Nowennie Pompejańskiej dowiesz się na stronie: www.pompejanska.pl.
oprac. fd Żródło Nr 37/2010 z 13.09.2010