kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2010 » Fascynujący dzień z Maryją!

 

Fascynujący dzień z Maryją!

Już po raz drugi – 28 sierpnia 2010 r. -  czciciele Matki Bożej Pompejańskiej – Królowej Różańca Świętego spotykali się Pogórzu, przed wizerunkiem MB Królowej Polski na swoim dniu skupienia. 

Rozwijający się ruch pompejański, którego tworzą członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci, stworzył potrzebę spotkań jego uczestników, potrzebę pogłębiania wiedzy religijnej i umiejętności przeciwstawiania się, tak licznym, zagrożeniom współczesnego świata, kościoła, rodziny i każdego człowieka. Na spotkanie przybyło ok. 300 czcicieli MB z Pompejów reprezentujących 33 parafie. Oprócz wiernych z diecezji bielsko-żywieckiej zacnymi uczestnikami byli wierni archidiecezji katowickiej z Piekar Śląskich i Radzionkowa oraz diecezji opolskie z Niemodlina k./Opola.
fot. Kazimierz ChrapekW czasie spotkania oprócz Eucharystii sprawowanej przez 5 kapłanów, adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy Anioł Pański, koronki do Miłosierdzia Bożego i modlitwy różańcowej, odbyły się dwie konferencje.
Ks. dr Marek Studenski - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Bielsko-Żywieckiej wygłosił konferencję na temat: „Różaniec narzędziem Bożego Miłosierdzia” w czasie której opierając się na licznych przykładach, mówił o niezwykłej prostocie modlitwy różańcowej, a przy tym jej ogromnej skuteczności. Ponieważ w dniu konferencji przypadało wspomnienie św. Augustyna – Doktora Kościoła, ks. Marek posłużył się również przykładem św. Moniki – matki św. Augustyna – której gorliwa i uporczywa modlitwa o nawrócenie syna została wysłuchana. 
Drugą konferencję na temat: „Zagrożeń duchowych współczesnego świata” wygłosił ks. dr Przemysław Sawa - – Dyrektor Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji Kurii Bielsko-Żywieckiej. Zło, które jest źródłem każdego grzechu, a szczególnie trwanie w nim, to największe zniewolenie człowieka a zarazem osiąganie celu przez szatana. Podając wiele przykładów przybliżył słuchaczom, jak wielu z nas, bardzo często w sposób mało świadomy, oddaje przysługę szatanowi i poddając się jego pokusom jest przez niego dręczony (nękany), zniewolony (ograniczony) a nawet często opętany (częściowo lub całkowicie). Zaciekawienie z jakim zebrani słuchali wykładu oraz ilość i zakres zadawanych pytań, potwierdził trafność wybranego tematu. Ks. Przemysław przygotował dla uczestników Dnia Skupienia ulotkę p.t. „Zagrożenia duchowe”, która stanowi kompendium wiedzy w tym zakresie, wiedzy niezbędnej dla każdego katolika.
W czasie zakończenia Dnia Skupienia, czciciele MB z Pompejów umówili się na kolejne, trzecie spotkanie, za rok.
Kazimierz Chrapek - Skoczów ADŚ