kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2010 » Majowe spotkanie z Maryją na Kaplicówce - 2.05.2010

 

 Majowe spotkanie z Maryją na Kaplicówce

 
Czas nieubłagalnie mknie, a my nie raz nie nadążamy, żeby objąć go swoim  życiem.
Ciągle w sercu odzywa się Alleluja, Raduj się Niebios Królowo, w tym radosnym Alleluja wspólnota modlitewna zgromadziła się  wokół Królowej Różańca Świętego z Pompejów na Nowennie wpatrzona w Majestat Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
Radosne „Zdrowaś Maryjo” w tle  przepięknej wiosennej  przyrody , można było usłyszeć słowa pieśni :”była cicha i piękna jak wiosna, żyła cicho, spokojnie jak my”.  
Rozważania tajemnic były kontemplacją  wewnętrzną modlących się, którzy z nadzieją kierowali swoje myśli ku niebu, wierząc, że ta modlitwa u stóp Jezusa i Maryi, otwiera niebo, które ogarnia nas swoją wszechmocą i łaskawością.
Wielkim ożywieniem podczas modlitwy, stały się słowa Ojca i duszpasterza Wspólnoty Dobrego Pasterza w Katowicach, Ryszarda Sierańskiego ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W swoim słowie uwielbiał Boga, ukazywał Jego Majestat i obecność wśród nas. Dawał świadectwo Jego ogromnej  miłości do nas, zauważając jak ludzkie serce pragnie spotkania z Bogiem, czego dowodem byli wszyscy modlący się. Ta obecność, to dowód  wg. słów zacnego gościa, pragnienie życia wiecznego z Bogiem, a zaczątkiem tego pragnienia jest to spotkanie modlitewne, ten dialog z Bogiem przez serce Maryi, które woła z nami „O mój Jezu, odpuść nam nasze grzechy, bo chcemy się oczyścić i uświęcić, bo jesteśmy słabi i grzeszni. Ojciec Ryszard dając świadectwo swojej fascynacji Bogiem i Jego miłością jeszcze mocniej pobudził nasze serca do jeszcze gorętszej modlitwy i kontemplacji. W tak niezwykłym nastroju, serca wielbiły Boga za Jego nieskończone miłosierdzie.
Po zakończeniu Nowenny stanęliśmy do apelu Jasnogórskiego, by po nim rozpocząć radosne przeżycie spotkania z Jezusem Eucharystycznym podczas Mszy Świętej, pod przewodnictwem ojca Ryszarda Sierańskiego w koncelebrze siedmiu kapłanów z okolicznych parafii. Słowo Boże karmiło nasze serca swoją mocą, szczególnie wezwanie do miłości, która jest największym i najważniejszym przykazaniem, które dał nam Jezus, jako nasze zadanie. 
 Ojciec Ryszard w swej homilii ukazywał wartość tego przykazania, bez którego nie ma życia i nie ma chrześcijaństwa. Bóg nie jest niczym ograniczony, ale zostawia wolność człowiekowi, bo zaufał miłości. Ojciec Wspólnoty Dobrego Przymierza, dawał świadectwo swojej wierze i swojej miłości, ukazując jej źródło, którym jest Jezus. Zafascynowany Bogiem, wiarą, udaje się ciągle do tych, którzy najbardziej potrzebują miłości. Ufny w Bożą moc, dzieli się swoim życiem, swoim doświadczeniem, nie ustając w drodze. Z ogromnym wzruszeniem i poruszeniem serc udzielił nam tej swojej fascynacji wiarą i Bożą miłością.
Każdy z ogromną radością otwierał serce na spotkanie z Panem, żywym Bogiem ukrytym w białym opłatku.
Dziękujemy przede wszystkim  Bogu za dwudzieste drugie spotkanie  na Kaplicówce, organizatorom, zaproszonym kapłanom, a w szczególności Ojcu Ryszardowi Sierańskiemu, za jego słowo i świadectwo.
Spotkanie zakończyło się przy śpiewie, i w takim radosnym i wiosennym uniesieniu ponieśliśmy miłość do swoich domów i rodzin. A melodie, które Ojciec Ryszard grał i śpiewał na gitarze pozostaną na długo w naszej pamięci i w naszych sercach.
Chwała Panu!  Ciesz się z nami Cesarzowo!
  Maria pielgrzym