kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2010 » Dzień Świętości Życia na Kaplicówce - 25.03.2010

 

Dzień Świętości Życia na Kaplicówce

25 marca to szczególny dzień. Można było powiedzieć, że Jan Paweł II ustąpił miejsca Maryi. Przecież każdego drugiego dnia miesiąca spotykamy się na Kaplicówce na pamiątkę odejścia do Pana 0jca Świętego. Tym razem było inaczej. Maryja zaprosiła swoją grupę modlitewną w tym szczególnym dniu, kiedy słowo stało się ciałem pod Jej Świętym sercem. To nie przypadek, że nasza wspólnota modlitewna u Jej stóp gorąco dziękowała za ten Święty Dzień Zwiastowania z ogromną nadzieją, że Jej Niepokalane Serce zwycięży mroki, które zawisły nad poczętymi dziećmi. Ufni w Jej Zwycięstwo, adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie z różańcem w ręku, rozważając kolejne tajemnice, które coraz bardziej umacniały nas w przekonaniu, że z Maryją zwyciężymy, że Ona wyprosi łaskę przemiany serc, które otworzą się na nowe życie. Zapewne każdy z pielgrzymów w tym dniu zachęcony do adopcji duchowej dziecka poczętego, poczuł jak pod jego sercem rodzi się pragnienie ochrony życia. 
To niezapomniany Dzień, Dzień Świętości Życia z Królową Różańca Świętego. Wielkim orędownikiem tego przesłania, że człowiekiem się jest od poczęcia do naturalnej śmierci był Jan Paweł II i zapewne z okna domu Ojca w niebie, błogosławił naszej modlitwie i naszym rozważaniom i cieszył się, że Jego nauczanie jest dla nas drogowskazem.
Odczytano świadectwo, które tak bardzo przekonało słuchających o mocy, którą jest Nowenna Pompejańska. Nawet na chwilę nie można zwątpić o Jej skuteczności. Ludzkie problemy, poplątane ścieżki życia Maryja rozwiązuje i prostuje, zanosząc je przed tron Boży, a Bóg w swojej dobroci i miłości nie ustaje, uwalnia, uświęca i prowadzi ku wieczności. Wpatrzeni w Najświętszy Sakrament czuliśmy obecność Jego z nami oraz wpatrywaliśmy się w wizerunki Królowej Różańca Świętego, świętego Jana Sarkandra i dla nas już świętego Jana Pawła II.
W takim otoczeniu czuliśmy wspólnotę ducha modlących się pielgrzymów z różnych miejsc i parafii. Po odmówionej Nowennie Pompejańskiej z upragnieniem uczestniczyliśmy we Mszy świętej, w największym Misterium sprawowanym przez wielu księży, któremu przewodniczył ks. Alojzy Wencepel proboszcz z parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu Polanie. W wygłoszonej przez niego homilii uczciliśmy pamięć piątej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Ważnym wydarzeniem w czasie Mszy św. było przypomnienie i odczytanie zawierzenia, które Ojciec Święty w dniu 25 marca 1984 roku odczytał, poświęcając na placu Świętego Piotra w Rzymie świat Niepokalanemu Sercu Maryi.
Tyle wspomnień, znaków zapytania, które można po prostu nazwać cudami, ożywiło nasze serca i wielkie pragnienie beatyfikacji i kanonizacji Jego świętej osoby.
Świętość życia Maryi, świętego Sarkandra i święty pontyfikat Jana Pawła II ubogaciły nasze spotkanie na Kaplicówce.
To wydarzenie przekonało nas, że drogę do świętości trzeba kontynuować nieprzerwanie, na kolanach z różańcem w ręku, a wychodząc tak umocnieni Eucharystią, modlitwą, bądź my świadkami Chrystusa w swoich środowiskach, bo tylko ON jest Drogą, Prawdą i Życiem. I nie ma innej pewniejszej drogi.
On tu jest wśród naszej wspólnoty modlitewnej, każdego miesiąca. Zapraszamy.
Pielgrzym Maria