kamera on-line

Apostolstwo Trzeźwej Rodziny - nowa gałąź » Boże, prowadź drogą łaski

 

Boże, prowadź drogą łaski

Apostolstwo Trzeźwej Rodziny powołane zostało do życia przy ruchu pompejańskim w marcu 2010 roku z inicjatywy Andrzeja Poloczka, Honorowego Prezesa Klubu Abstynentów. Opiekę duchową nad Apostolstwem sprawuje ks. prałat Alojzy Zuber, proboszcz parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie.
Andrzej jest postacią szeroko znaną i szanowaną, a szczególnie w grupie ludzi uzależnionych. Prawie od 15 lat, czyli od momentu kiedy porzucił drogę własnego zniewolenia i utrapienia, kiedy odwrócił się od zgubnej przeszłości; z wewnętrznej potrzeby, całym sercem i duszą zaangażował się w nurt niesienia pomocy ludziom uzależnionym. Mówi: Chciałbym każdemu alkoholikowi pomóc wyjść z nałogu pijaństwa, to wewnętrzna tragedia każdego człowieka, człowieka sponiewieranego, schorowanego za własne pieniądze. Staram się pomagać i wspierać rodziny dotknięte dramatem uzależnionej bliskiej osoby, rodziny, które żyją w ciągłym stresie, niedostatku, a nawet biedzie. Szukam dla nich pomocy u samego Pana Boga za wstawiennictwem Królowej Różańca Świętego. Ciągle Wielbię Boga, bo każda nawet najmniejsza przemiana człowieka uzależnionego przynosi mi ogromną radość, nadzieję i chęć do odkrywania nowych rozwiązań. Ufność pokładam w Bogu... .
Andrzej - 2 każdego dnia miesiąca przychodzi na Kaplicówkę zapraszając osoby dotknięte bezpośrednio nałogiem i rodziny skarżone alkoholem. W kaplicy św. Jana Sarkandra wraz z Pompejańską Panią Różańcową, sł. Bożym Janem Pawłem II, rozważają życie Chrystusa, modląc się gorliwie tajemnicami światła za wszystkich uzależnionych od alkoholu, ale i też mają na uwadze tych, którym już udało się wejść na drogę trzeźwości, za ich rodziny i sympatyków tego ruchu. 
Wielkim wydarzeniem, którego zorganizował Andrzej był I piknik pod Krzyżem Papieskim z udziałem wielkiego przyjaciela i miłośnika Skoczowa - Diecezjalnego Duszpasterza Trzeźwości ks. prałata Władysława Zązla z Kamesznicy .
Andrzej jest dobrym organizatorem i przewodnikiem pielgrzymek dla tej grupy osób, ich rodzin i sympatyków. W kwietniu wspólnie z pielgrzymami uklękną w Wilnie przed Ostrobramską Panią, Matką Obojga Narodów, prosząc o błogosławieństwo Boże na dalszą drogę ich życia w trzeźwości.
 W święto św. Jadwigi Królowej, 15 października wyruszy z II pielgrzymką Trzeźwościową do Rzymu, aby między innymi uklęknąć przy grobie naszego Wielkiego Rodaka sł. Bożego Jana Pawła II. Andrzej chce papieżowi po raz kolejny podziękować, za cud jego osobistej przemiany i za wizytę na Skoczowskim Wzgórzu, mówi: Piotrowym Wzgórzu .. To z inicjatywy Andrzeja odprawiane tu są comiesięczne Msze św. o beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II.
Już 5 listopada wraz z rzemieślnikami pojedzie do Francji do znanego na świecie Maryjnego kurortu uzdrowień Lurdes i Paryża, aby pomodlić się w wielkiej katedrze Sacra kre. 
W trzeźwości dostrzegamy Boga, piękno jakie stworzył i słyszymy natchnienia do lepszego wykorzystania wolnego czasu, do pielgrzymowania i realizacji innych ambitnych planów – mówi Andrzej.
Siłę i moc przemiany upatruje w modlitwie. Każdego 2 dnia miesiąca o godz. 17,30 spotyka się ze wspólnotą uzależnionych, z trzeźwymi alkoholikami i ich rodzinami w kaplicy św. Jana Sarkandra. Zawsze z serca zaprasza na tę ucztę duchową. Mówi: Przyjdź i ty z problemem i ty, który juz masz choćby jeden dzień trzeźwości i ty matko, żono, siostro, bracie, sąsiedzie, jeżeli nie jest ci obojętny los tych ludzi. Wpisz się do Księgi.
Przyjdź i ty słuchaczu, czytelniku na Kaplicówkę każdego 2 dnia miesiąca, po tym spotkaniu o godz. 19,00, pogotowie modlitewne modli się nowenną pompejańską, trzema częściami różańca, pomiędzy poszczególnymi częściami są świadectwa, a o godz. 21,oo Msza św. z udziałem kilku kapłanów w wielu intencjach, również i tych twoich osobistych i tych z księgi czuwań. Przyjdź, wspólnie będziemy się modlić, aby Bóg prowadził nas i zagubionych współczesnego świata, drogą łaski.
 
Lidia Wajdzik ads