kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2010 » 2010 rok z Bożą Rodzicielką, Królową Różańca Świętego - 2.01.2010

 

`                            ....Miłość nie zna końca, zna pełnię...
 

2010 rok z Bożą Rodzicielką, Królową Różańca Świętego.


    Nowy Rok 2010 szczęśliwa Wspólnota Modlitewna z Kaplicówki rozpoczęła z Maryją. Rodzinna atmosfera towarzyszyła osiemnastemu spotkaniu drugiego stycznia, gdzie tradycyjnie już wspominamy odejście Jana Pawła II do nieba i z Nim kierujemy swoje pragnienie i życzenia noworoczne do Maryi, prosząc przez Jej Niepokalane Serce, Boga, by błogosławił nas i nasze rodziny przez kolejne dni Nowego Roku.
    Foto: Kazimierz ChrapekZawsze towarzyszy nam wielkie wyruszenie, gdy kapłan wprowadza uroczyście na nabożeństwo różańcowe Pana Jezusa, by u Jego stóp adorować i wielbić Boga, za cuda, które nam czyni. Zapewnie wzruszył się i Pan Jezus patrząc, jak nasze serca z ufnością zawierzały mu to co dla nas najcenniejsze - nasze pragnienie świętości i nasze Rodziny, dla których o świętość prosimy.
    Fascynującym było świadectwo wiary, ludzi młodych, którzy prowadzili modlitwy i rozważania różańcowe. Ich postawa ufności i pięknego adorowania Naszego Pana i Króla w Najświętszym Sakramencie napawała głęboką nadzieją, że mamy spadkobierców, którzy kontynuować będą rozpoczęte Dzieło Maryi na Kaplicówce. To był najpiękniejszy prezent dla Nowonarodzonego. Niech dobry Bóg przez swoją Najlepszą Matkę prowadzi ich i ich Rodziny tą z najpiękniejszych dróg, drogą, na której jest zawsze Jezus i Maryja.
    Podczas nabożeństwa różańcowego, ks. Wojciech Tyczyński podkreślił wartość modlitwy różańcowej oraz wyczulił nas na szczególne momenty zawierzenia siebie i bliskich, wpatrując się w oblicze Jezusa i Maryi, którzy przejmują się naszym życiem i wysłuchują każdej naszej prośby. Były jeszcze odczytane świadectwa mówiące o mocy modlitwy
Nowenną Pompejańską. Znowu cisną się słowa, które powtarzamy ...”jako nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich z Różańcem Twoim pomocy Twej wzywający , miał być przez Ciebie opuszczony”..., tak i ci, którzy przesłali te świadectwa, potwierdzili skuteczność tej modlitwy.
    Rozpoczęcie Eucharystii wprowadziło nas na to najpiękniejsze spotkanie z Panem Jezusem, przez Jego słowo czytane i to wygłoszone przez ks. Wojciecha Tyczyńskiego (pełny tekst homilii). Jeszcze raz i z całą determinacją, podkreślił kapłan nasze bogactwo wiary, wiary, którą wnosi Maryja do naszych serc i rozpala w nas miłość i pragnienie Boga. I to nasze spotkanie z Bogiem w Eucharystii, ta Boża miłość ukryta, przychodzi by nas umacniać i uświęcić u progu Nowego Roku.
    Maryjo, Boża Rodzicielko! – użycz nam Swojego serca, by mógł w nas narodzić się Jezus i by rodził się przez kolejne dni Nowego Roku. Ufamy w Twoją macierzyńską miłość i oddajemy się w Twoje ręce, które zawsze prowadzą do Jezusa.
    Królowo Różańca Świętego, dziękujemy Ci za to spotkanie z Twoim Synem i Tobą na wzgórzu Kaplicówka w Skoczowie.

                                 Twoja czcicielka Maria