kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Brak szczęścia to brak Boga - 163 Nabożeństwo pompejańskie - 2.02.2022

 


Brak szczęścia to brak Boga

Szczęśliwa Rodzina Pompejańska 2 lutego spotkała się na 163 Nabożeństwie Pompejańskim w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie na Mszy św., której przewodniczył ks. dr Marek Studenski. Bogactwo słowa Bożego i homilia święta ks. Marka poszerzyły nasze horyzonty wiary i pobudziły do głębokiej refleksji nad życiem. Ksiądz Marek ukazał cud spotkania Jezusa przez Symeona i Annę. Uświadomił nam wartość oczekiwania i czuwania, które przesuwają granicę wieku w przypadku Symeona i Anny, czas starości okazał się spełnieniem największych ich pragnień, zobaczyć Boga i wziąć Go w ramiona i w zachwycie podziękować za życie mówiąc: „teraz Twój sługa może odejść”, to cudowne przesłanie dla nas jak czekać, jak ufać, jak się modlić i gdzie szukać Jezusa. Kapłan uświadomił nam, że tęsknota za Bogiem i czekanie na Jego spotkanie ma głęboki sens, wtedy czas i życie nabiera ogromnej wartości, bo ufasz Bogu, nie nudzisz się, bo sama myśl o spotkaniu z Bogiem jest darem i łaską spełnienia. Maryja przynosi nam Jezusa i pozwala nam Go objąć i przytulić do serca. W takim duchu odmawialiśmy Różaniec Święty i oczekiwaliśmy spotkania z Jezusem w każdej tajemnicy, której przewodniczka była Maryja nasza Orędowniczka i Królowa.

            Panie obdarz nas łaska cierpliwości i nadziei czekania byśmy zawsze mieli przed oczyma wieczność z Bogiem i Maryją.

            Przymnóż nam wiary Boże nasz, błogosław Kapłanom i organizatorom, i pielgrzymom tych Nabożeństw.

            Po zakończeniu Mszy św. podziękowaliśmy ks. Markowi, który przez 12 miesięcy Msze święte i głosił homilię, jego misja się nie skończyła, bo to co zasiał w naszych sercach będzie wzrastać i owocować w naszym codziennym życiu jak zasiane ziarno w glebie.

            Maryjo otulaj ks. Marka swoją macierzyńską miłością i wypraszaj potrzebne łaski do głoszenia w miłości Boga i odkrywania Jego niezgłębionych tajemnic.

Czciciel Maryi

2.02.2022