kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Świat nie poznał swojego Stwórcy! - 162 Nabożeństwo pompejańskie - 2.01.2022

 

Świat nie poznał swojego Stwórcy!

            Rodzina Pompejańska Nowy Rok rozpoczęła z Królową Różańca Świętego na comiesięcznym spotkaniu w kościele św. Ap.Piotra i Pawła w Skoczowie 2.01.2022.

            To uroczyste Nabożeństwo Pompejańskie rozpoczęło się o godzinie 18-tej, któremu przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Marek Studenski. W usłyszanym Słowie Bożym zapragnęliśmy przyjąć Boga w Jego tajemnicy Słowa, aby stać się Jego dziećmi. Kapłan ukazał nam ogromną moc słowa, które przemienia nasze życie, czyni nas dziećmi Bożymi, słuchając to Słowo, trzeba go przyjąć, zaprosić do naszych codziennych spraw, wyborów, tak jak czyniła to Maryja. To Ona pierwsza to Słowo przyjęła i stał się cud, Jezus zrodził się w Jej świętym i nieskalanym łonie. Kapłan ukazał zagrożenia, które chcą dzisiaj unicestwić Boże Narodzenie, zamieniając ten cud narodzenia na dobrą zabawę i obfitą konsumpcję bez jakiejkolwiek refleksji i świadomości po co żyjemy i dokąd zmierzamy – kontynuował kapłan. Środowiska przeciwne Bogu posługują się fałszywą tolerancją, rzekomo są przeciw religii i zamykają kościoły katolickie (np. Francja, co tydzień zamyka jeden kościół, ale w tym samym czasie buduje meczet). Dokąd zmierza świat?, odrzuca Słowo Boga, ale Bóg pozostaje Bogiem przed, którym zwierzęta klękają i w posłuszeństwie Jemu służą! Jeżeli przyjmę Słowo Boga, otrzymam Jego moc i stanę się dzieckiem Bożym, tak optymistycznie zakończył kapłan, i wtedy historia mojego życia ma sens, tak, ma sens. Po zakończeniu Mszy świętej odbył się święty „miting” z Maryją w każdej tajemnicy Różańca Świętego. Przyjmowaliśmy słowo Boże, widzieliśmy naszą drogę w tajemnicach radosnych, bolesnych chwalebnych, z których uderzała moc miłości Boga, który ciągle się rodzi, umiera, zmartwychwstaje i jest z Bogiem z nami i nieustannie trwa Boże Narodzenie.

                        Maryjo, bądź dla nas pośredniczką wszelkich łask. Jesteś naszą ukochaną Mamą. Dziękujemy ci, że naszych Pompejańskich Nabożeństwach jesteś z nami, błogosław Kaplanom, organizatorom i pielgrzymom naszych spotkań. Pomagaj nam stawać się dziećmi Boga, niech każdy dzień Nowego Roku będzie naznaczony Twoją obecnością. Ofiaruj nas Twojemu Synowi! - prosimy….

Twój pielgrzym