kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Zainwestuj w Zbawienie - 160 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.11.2021

 
Zainwestuj w Zbawienie

Bóg podarował piękny czas rodzinie Pompejańskiej, która spotkała się na comiesięcznym Nabożeństwie Pompejańskich w kościele pw. Piotra i Pawła w Skoczowie 2 listopada o godz. 18.00. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr. Marek Studencki. Kapłan rozpoczął homilię od pytania: Co myślę o swojej wieczności? Żeby się do niej przygotować powiedział Kapłan, trzeba mieć dystans do dóbr tego świata i szukać takiej drogi którą szli świeci np. Jan Paweł II wszystko oddał w ręce Maryi, żeby ona zarządzała jego życiem, talentami, nauczaniem czasem bo Maryja to najlepiej zrobi a błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński mówił, że w rękach Maryi wszystko się pomnaża, a modlitwa przez jej serce staje się światłem wśród życia ciemności. Kapłan pouczała jak gospodarować dobrami duchownymi, które ofiaruje nauka kościoła. Jeżeli wierzę w Zmartwychwstanie to mam w sercu radość, a jeżeli nie wierzę to noszę w sercu smutek. Popatrz na zapalony Paschał on jest znakiem wieczności, życie nigdy się nie kończy. Trzeba zainwestować w zabawienie ubezpieczyć życie, swoją duszę od ognia piekielnego poprzez sakrament pokuty i Eucharystii. Warto zadawać sobie często to pytanie czy jestem ubezpieczony na życie wieczne?

Ta głęboka refleksja nad sensem życia napełnia nasze serca nadzieją, ufam ,że pielgrzymi przyjaciele Jezusa zawierzyli MU swoje zbawienie.

 Niech Bóg obdarzy błogosławieństwem Kapłana Marka za jego troskę o nasze zbawienie, a Maryja niech nas prowadzi do niebios bram. Odmówiony różaniec połączył nas z niebem i z naszymi ukochanymi zmarłymi i świętymi.

Niech Bóg błogosławi kapłanom, organizatorom i wszystkim uczestnikom błogosławionego Nabożeństwa.

 Wierna czcicielka Maryi

2.11.2021