kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Najczulsza z Matek - 156 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.07.2021

 


Najczulsza z Matek

            2 lipiec to niezwykły dzień, który Rodzina Pompejańska przeżywa z Królową Różańca Świętego i na comiesięcznych Nabożeństwach Pompejańskich w Kościele pod wezwaniem św .Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie.

             O godzinie 18,oo uczestniczyliśmy w ofierze Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Marek Studenski. Słowa Jezusa w Ewangelii św. Mateusza zaprosiły nas do pójścia za Nim jak uczynił to celnik Mateusz, Pan Jezus ukazuje siebie lekarzem chorych dusz i zwraca nasz uwagę na bycie miłosiernym : „miłosierdzia chcę, a nie ofiary”, przez to mówi, że przyszedł do chorych, do grzeszników, aby okazać nam swoje miłosierdzie. Kapłan ukazał Jezus, który gdy nie zostawia człowieka samemu sobie, zawsze dotrzymuje obietnicy, często posyła Maryję, by nam pomagała przyjąć wolę Bożą, której często nie rozumiemy jak młody człowiek, który obwiniał, który obwiniał mamę, że go okłamała, bo przebywając w obozie w Oświęcimiu, śmiertelnie zachorował i nie mógł się pojednać z Bogiem, bo nie było kapłana. Zawieziony do izolatki szpitalnej głośno krzyczał, że został okłamany i oszukany przez mamę, bo odprawił 9 pierwszych piątków, a teraz odchodzi bez spowiedzi i komunii świętej, a tu niedowierzanie leżący chory obok niego, okazał się kapłanem, który go zdążył wyspowiadać i wypowiedzieć, mama nigdy nie kłamie, kapłan w nocy umarł, a młody człowiek odzyskał zdrowie, cudem uzdrowiony, miłością miłosierną Jezusa. Taka jest miłość Boga. To piękne świadectwo uczy nas ufności i pełnego zawierzenia Bogu przez Serce Maryi naszej U, która ukazuje prawdę i nigdy nas Ukochanej Mateńki, która ukazuje prawdę i nigdy nas nie okłamie. Mateńko! Dziękujemy Ci za Twoje czułe i kochające serce.

            Mateńko! Dziękujemy Ci za Twoje kochające serce. Dziękujemy za tego kapłana. W takim otwarciu na Bożą Moc przyjęliśmy lekarza naszych dusz Jezusa, który otwiera nasze serca na dar wiary, nadziei i miłości do serca i uwielbialiśmy Boga za Jego nieskończone miłosierdzie.

            Po Mszy świętej przeżyliśmy spotkanie z Maryją i Jezusem rozważając tajemnice Różańca Świętego, wielbiąc Boga za dar czasu i dar tej niezwyklej i skutecznej modlitwy Nowenną Pompejańską.

            Chwała Panu za ten wielki rad wspólnoty modlitewnej i obecności kapłanów, którzy prowadzą nas drogami wiary ku Bogu. Niech Bóg im błogosławi, organizatorom tych spotkań i pielgrzymom!.

Twój Pielgrzym

2.07.2021