kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Otwórzmy nasze serca na dar Ciała i Krwi Chrystusa… - 155 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.06.2021

 

Otwórzmy nasze serca na dar Ciała i Krwi Chrystusa…

Porusz serce miłością Boga!

              Królowo Różańca Świętego, Rodzina Pompejańska dziękuje Ci, że zgromadziłaś nas na comiesięcznym Nabożeństwie Pompejańskim w kościele pod wezwaniem Piotra i Pawła w Skoczowie.

Tym razem Nabożeństwo Pompejańskie rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tomasz Gwoździewicz. Jezus w Ewangelii ukazuje miejsce Paschy, a podczas posiłku odmawia modlitwę uwielbienia i ustanawia Najświętszy Sakrament mówiąc „Bierzcie to jest Ciało moje, to jest moja Krew przymierza”. Kapłan w tym cudownym wydarzeniu, ukazuje Maryję, która trzyma w ramionach Jezusa, wskazuje na Niego, że On jest Drogą Eucharystyczną. Tylko aktem wiary możemy tę prawdę przyjąć. Kapłan zwraca uwagę na człowieka niosącego dzban, który wskazuje drogę do Eucharystii „On wskaże Wam na górze dużą salę, usłaną i gotową. Kaplan zachęca nas byśmy byli tymi, którzy ukazują drogę do Eucharystii, by za nami szli inni, by spotkać Jezusa.

Kapłan zaprasza nas na adorację, by przedłuża na niej spotkanie z Jezusem. Ze wzruszeniem przyjęliśmy słowa Kaplana, który podkreślił ważność podejścia do Eucharystii, tylko sercem możemy przyjąć Jezusa, niech ono zawsze będzie tronem dla naszego Króla. Miejmy szacunek i Bożą miłość do Eucharystii i dzielmy się nią innymi zachęcał kapłan. Po takim przygotowaniu serc przeżyliśmy spotkanie z Jezusem podczas sprawowania Eucharystii. Przedłużyliśmy to spotkanie na adoracji, podczas, której wielbiliśmy Boga przez serce Maryi modląc się tajemnicami Różańca Świętego przeżywając każda tajemnicę z Jezusem i Maryją.

              To był święty i błogosławiony czas, niech Bóg błogosławi Kapłanom, organizatorom i pielgrzymom tych świętych Nabożeństw Pompejańskich.

              Dziękujemy Ci Maryjo za Twoje dzieło, które prowadzisz!

Wdzięczny pielgrzym

Skoczów, 2.06.2021