kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » ks. prał. Alojzy Zuber - Przeszedł do ogromnej, wiecznej przestrzeni Boga

 


Przeszedł do ogromnej, wiecznej przestrzeni Boga

21 października 2020 roku cichutko, nad ranem, przeszedł do wiecznej przestrzeni Boga Ksiądz Prałat Alojzy Zuber, kapłan wielkiego serca, pokory i posłuszeństwa, ostoja cierpliwości, nosiciel pokoju i życzliwości. Przeszedł, aby w bliskości Trójcy Przenajświętszej, Najświętszej Dziewicy Maryi oraz całego Dworu Niebieskiego odebrać nominację do kontynuowania w niebie swojej gorliwej służby rozpoczętej tu, na ziemi.

Wiedział Chrystus 57 lat temu, kiedy mianował Alojzego Zubra lekarzem dusz, głosicielem Słowa Bożego, budowniczym świątyń w ludzkich sercach oraz budowniczym i modernizatorem kościołów gromadzących na modlitwie Boży Lud, że bieg ukończy, wiary ustrzeże.

My – parafianie skoczowscy, zapisaliśmy Go w swoich, jakże wdzięcznych, sercach złotymi zgłoskami.

Służył w naszej parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie prawie 31 lat jako proboszcz, dziekan, kustosz Sanktuarium Świętego Jana Sarkandra na Kaplicówce. Jako dziekan dekanatu skoczowskiego, przyjmował papieża Jana Pawła II w maju 1995 roku na skoczowskiej Kaplicówce, która w tym dniu zgromadziła prawie stu biskupów, blisko siedemset księży i trzysta tysięcy pielgrzymów. Sprostał ogromnemu zadaniu, jakim była organizacja tego najważniejszego wydarzenia w dziejach Cieszyńskiej Ziemi. Dwa lata później papież Jan Paweł II obdarował go tytułem swojego Kapelana czyli mianował Kapelanem Honorowym.

Posłuszny woli Bożej swoje moce koncentrował na budowie nowych świątyń oraz na kompleksowej renowacji parafialnego kościoła – najpiękniejszej barokowej świątyni na Śląsku Cieszyńskim. To był remont stulecia, który pochłonął już kilka milionów i jeszcze nadal trwa. W 1981 roku jako proboszcz parafii św. Mikołaja w Pierśćcu rozpoczął budowę nowego kościoła w Zaborzu, w miejscowości przynależnej do parafii pierścieckiej. Kolejnym jego dziełem jest nowy kościół filialny pw. Miłosierdzia Bożego w Wiślicy, będący trwałą pamiątką po papieskiej pielgrzymce w Skoczowie.

Umocniony Mocą z wysoka dbał nie tylko o kościół jako budynki, ale o Kościół jako wspólnotę. Z uśmiechem i radością przyjmował wszelkie inicjatywy ludzi świeckich. Zaowocowało to utworzeniem wielu grup i wspólnot parafialnych, poczynając od dzieci, przez grupy młodzieżowe i dorosłych. Echem tego było wydanie dekretu ks. biskupa Tadeusza Rakoczego o ogłoszeniu kaplicy św. Jana Sarkandra - sanktuarium. Prężnie rozwija się do dziś Apostolat Cudownego Medalika i Apostolstwo Dobrej Śmierci . Przez ponad 30 lat Ksiądz Prałat był diecezjalnym opiekunem Apostolatu Maryjnego Cudownego Medalika , zaś ponad 11 lat moderatorem diecezjalnym Apostolstwa Dobrej Śmierci. Był prekursorem modlitwy Nowenną Pompejańską, która w 2002 roku z tego miejsca rozeszła się w różne strony świata, prekursorem Nabożeństw Pompejańskich odprawianych od 2008 roku każdego drugiego dnia miesiąca w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce do 2017 roku, a do teraz w kościele parafialnym św. Ap. Piotra i Pawła. 2 grudnia odbędzie się 149 nabożeństwo (3 części Różańca Świętego, Msza Św. i procesja). Jego zasiew i błogosławieństwo rozwinęło te wspólnoty nie tylko w naszej diecezji, ale także w kraju, a nawet na świecie. Siew rozpoczął w Skoczowie, a Bóg dał ziarnu wzrastać aż po krańce ziemi.

Lata całe wraz z parafianami modlił się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, dlatego wielką jego radością było pięć święceń prezbiteratu w latach 1991-2001 oraz zrodzone w naszej parafii powołania zakonne.

Często wracał wspomnieniami do parafii, w których posługiwał jako wikariusz. Pierwszą z nich była parafia NSPJ w Niedobczycach, kolejna to parafia św. Klemensa w Miedźnej, parafia św. Teresy w Chwałowicach, św. Mikołaja w Pierśćcu, a od 10 września 1983 roku w parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie, z której przeszedł w 2014 roku na zasłużony kapłański wypoczynek.

23 października Mszy Św. pogrzebowej za zasłużonego ks. prałata Alojzego Zubra w jego ulubionej świątyni w Skoczowie przewodniczył biskup Piotr Greger. W związku z obostrzeniami wywołanymi pandemią, w dniu pogrzebu w tej świątyni odprawiono więcej Mszy Św. w intencji zmarłego, który spoczął na cmentarzu parafialnym w Skoczowie w grobowcu księży parafii skoczowskich.

Największym darem dla naszego umiłowanego śp. ks. prałata Alojzego od wspólnot Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz Rodziny Pompejańskiej będą Msze Św. Gregoriańskie, sprawowane w dniach od 1 do 30 grudnia 2020 roku w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej oraz Msze Św. Gregoriańskie sprawowane od 22 lutego do 23 marca w Afryce, w Tanzanii na misji Morogoro..

Nasz Drogi Księże Prałacie - żyj wśród Świętych i Zbawionych i upraszaj nam łaskę miłosierdzia w życiu i w godzinie śmierci.

Dobry Jezu a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.

Lidia Wajdzik ADŚ