kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Niech się nie tworzy serce twoje - 148 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.11.2020

 

Niech się nie tworzy serce twoje

Bóg w swojej hojności obdarował wspólnotę Pompejańską 148 spotkaniem 2 listopada na comiesięcznym Nabożeństwie Pompejańskim.

Maryja w swoim wizerunku Królowej Różańca świętego towarzyszyła nam w modlitwie różańcowej, która otwierała nasze serca i pragnienia na obecność Jezusa w każdej tajemnicy. Ta bliskość umacniała nas duchowo i nieustanie darzyła nadzieją na ten trudy czas walki w różnych wymiarach życia. Z Marią jest nam łatwiej żyć i odnajdować sens życia. O godz. 20-tej przeżyliśmy piękny czas uczestnicząc w Mszy św., której przewodniczył Ks. dr Przemysław Sawa.

Znowu hojność bożej dobroci dotknęła nasze serca słowem, które do nas skierował w duchu ogromnej nadziei, że Jezus jest z nami ,że nie możemy się lękać, a Jezus ma moc, tą mocą zmartwychwstał i nikt nam Jezusa nie może zabrać. On ma władze nad wszystkim. Jego historia nie zakończyła się na Krzyżu On pokonała śmierć teraz mówi do nas niech się nie trwoży serce wasze ...nie ma innej drogi . Jezus jest w piśmie Świętym w psalmach w sakramentach kościoła, dlatego nie bój się życia, bo Jezus jest z tobą kontynuował kapłan. Kapłan swoim słowem i świadectwem wzbudził w nas pragnienie Boga i zachwycił Jego miłością i jego mocą i troską o nas „nich się nie trwoży serce wasze” Z Jezusem życie się nie  kończy, natomiast  prowadzi do szczęścia i wieczności.

Boże błogosław kapłanom obdarz potrzebnymi łaskami organizatorom tych nabożeństw i daj moc przetrwać ten trudny czas walki o duszę  i życie . Czuwajmy i trwajmy przy Jezusie ,,, czciciele Maryi.

 Wierna czcicielka Maryi

2.11.2020