kamera on-line

Święta Noc Modlitwy » XX Święta Noc Modlitwy - Zawierzmy życie Maryi, niech Jej serce prowadzi nas do Jezusa 3/4 października 2020

 

XX Pompejańska Święta Noc Modlitwy - Zawierzmy życie Maryi, niech Jej serce prowadzi nas do Jezusa.

Noc Modlitwy w Pompejach

Dwa razy w roku: 8 maja i w październiku, tuż przed świętem Królowej Różańca Świętego, trwa w Pompejach Święta Noc Modlitwy. To wielkie święto w pompejańskim sanktuarium, na zakończenie którego, w samo południe, uroczyście odczytuje się Suplikę do Królowej Różańca Świętego z Pompejów, aby uzyskać niezwykłe łaski za Jej przyczyną. Tę modlitwę ułożył bł. Bartolo Longo, a św. Jan Paweł II wielokrotnie cytował jej treść w Liście Apostolskim ”Rosarium Virginis Mariae”.

Pompejańska Noc Modlitwy w Skoczowie

Wzorem wydarzeń w Pompejach i w dziękczynieniu za to, że Matka Boża spod Wezuwiusza w 2008 roku upodobała sobie Sanktuarium Św. Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie, jako wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci – Rodzina Pompejańska Diecezji Bielsko-Żywieckiej przez wiele lat w maju i październiku gromadzimy się na 24 godzinnym czuwaniu, na modlitwie uwielbienia, dziękczynienia i przebłagania.

Na zaproszenie na pierwsze czuwanie w nocy z 7/8 maja 2011 roku, którego przesłaniem były słowa: „Matko patrz, Twoje dzieci są gotowe oddać Ci cześć i Chwałę”, odpowiedziało wiele wspólnot, także z innych diecezji, z odległych zakątków naszego kraju. Ta pierwsza majowa Noc Modlitwy pokazała, jak wiele osób z całego serca pragnie przed wizerunkiem Królowej Różańca Świętego z Pompejów tu, w Skoczowie, na tym Świętym Wzgórzu Jana Sarkandra, Wzgórzu, na którym Jan Paweł II sprawował Eucharystię, - różańcem przemieniać siebie, swoich bliskich, rodziny, młodzież, współczesny świat, a zwłaszcza zatwardziałych grzeszników.

Jubileuszowa Pompejańska Święta Noc Modlitwy

Ostatnia majowa i październikowa Święta Noc Modlitwy miała miejsce już w innej rzeczywistości z powodu pandemii koronawirusa. Sanktuarium Św. Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie - z uwagi na wymogi epidemiologiczne zarówno w maju, jak i teraz, w październiku, było puste. W tej trudnej sytuacji, pozostając w swoich domowych kościołach, w czasie Eucharystii , z dziecięcą ufnością zawierzyliśmy Bożej Miłości, przez serce Maryi, jakże ważne obecnie intencje dotyczące: Kościoła, rządzących w naszej Ojczyźnie i na świecie; rodzin (a szczególnie ich obrony przed zgubną ideologią), ochrony życia ludzkiego od początku aż do naturalnej śmierci , zahamowania rozprzestrzeniania się pandemii, nawrócenia grzeszników, pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym, a także powierzyliśmy Bożemu Miłosierdziu swoje osobiste problemy i troski.

Postawa zaufania w tym szczególnym czasie sprawia, że nie jesteśmy sami z naszymi lękami i obawami, ale mamy pewność, że Maryja, niestrudzenie czuwająca i najlepsza Matka, zawsze jest z dziećmi, które Ją wzywają. Zawsze! I nieprzerwanie! Zjednoczeni wokół domowych ołtarzyków, drogą duchową i internetową łączyliśmy się z ludźmi z różnych stron kraju, a nawet i świata, bowiem dołączyli do nas liczni przedstawiciele Polonii z najodleglejszych zakątków globu. Wspólnie tworzyliśmy łańcuch ufnych i rozmodlonych serc. Nasze czuwanie trwające nieprzerwanie 24 godziny nie było ograniczone żadną przestrzenią. Ta niezwykła i niezapomniana modlitwa, która zdawała się łączyć i niebo i ziemię, z pewnością przyniesie wspaniałe Boże owoce.

W sobotę o godzinie 21.oo w kościele św. Jerzego w Cieszynie rozpoczęła ją Eucharystia dziękczynno-błagalna, której przewodniczył moderator Apostolstwa Dobrej Śmierci Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. Marcin Wróbel. Zwieńczeniem Świętej Nocy Modlitwy była Eucharystia dziękczynna sprawowana w kościele Wszystkich Świętych w Kórniku k/Poznania, której przewodniczył ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak. Zarówno w powyższej parafii, jak i w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, uroczyście wybrzmiała Suplika do Najświętszej Maryi Panny. W Sanktuarium Łagiewnickim odczytał ją biskup Jan Zając Honorowy Kustosz Sanktuarium MB, zaś w kościele w Kórniku – proboszcz tamtejszej parafii, ks. Grzegorz.

Przesłanie:….. „Matko patrz, Twoje dzieci są gotowe oddać Ci cześć i Chwałę” towarzyszyło nam tak, jak w czasie każdej poprzedniej Świętej Nocy Modlitwy . Zjednoczy nas ono również w przyszłości. Już dzisiaj zapraszamy na XXI Pompejańską Świętą Noc Modlitwy z 7/8 maja 2021 roku.

Niech będzie Bóg uwielbiony w Światowej Rodzinie Pompejańskiej!

Szczególne podziękowania pragniemy złożyć na ręce Marka Wosia Redaktora Naczelnego „Królowej Różańca Świętego” za jego wielkie serce otwarte na niesienie pomocy medialnej w czasie tego niezwykłego modlitewnego wydarzenia.

Lidia Wajdzik

Skoczów, ¾.10.2020