kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Do świętości przez Jezusa - 140 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.03.2020

 

Do świętości przez Jezusa…

2 marca Rodzina Pompejańska przybyła do kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie na comiesięczne spotkanie z Królową Różańca Świętego. To już 140 spotkanie z Maryja, które umocniło nas modlitwą różańcową, wprowadzając w relacje bliskości z Jezusem przez serce Maryi. Każda tajemnica otwierała nasze serca na miłość niesioną w słowach …”łaskiś pełna! Pan z Tobą...!” Pełni ufności przeżywaliśmy doświadczenie obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie i w wizerunku Królowej Różańca Świętego.

Tak połączeni modlitwą rozpoczęliśmy radosne uczestnictwo we Mszy św. o godzinie 20,00, której przewodniczył ks. dr Marek Studenski, a homilię wygłosił ks. dr Przemysław Sawa. W swoim głębokim przesłaniu kapłan ukazał świętość w trzech wymiarach: a/powołanie, b/niebezpieczeństwo, c/droga. Co dotyczy powołania to kapłan wskazał na Chrzest Święty, przez który stajemy się dziećmi bożymi, bo Bóg pragnie, żebyśmy byli świętymi, bo życie nie może być puste, Jezus chce tę pustkę wypełnić, pragnie naszego nawrócenia, mówi do nas przez Ewangelię „Świętymi bądźcie”. Jezus pokazał nam drogę do świętości, wskazując na Maryję. Kaplan wskazał też na niebezpieczeństwa, którymi mogą być: tylko wiedza, mało ufności i brak miłości w relacjach. Dlatego kontynuował kapłan, drogą do Boga jest więź z Jezusem i bycie służebnicą słowa Bożego jak Maryja. Zobaczyć oczami duszy jak dobry jest Pan i uwierzyć, że sercem Ewangelii jest Miłosierdzie… uwierz Jezusowi! Zachęcał kapłan, zapraszając wszystkich do bycia świętymi i do naśladowania Jezusa we wszystkich obszarach życia.

Bogu niech będą dzięki za ten cud Eucharystii i tak bogate w treści słowo Boże i homilię.

Niech Bóg błogosławi Kaplanom i organizatorom tych niezwykłych Nabożeństw Pompejańskich.

wdzięczny pielgrzym