kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Być przyjacielem Jezusa - 138 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.01.2020

 

Być przyjacielem Jezusa    

Maryjo, Królowo naszych serc, dziękujemy Ci, że u progu Nowego Roku, że mogliśmy zgromadzić się na modlitwie. 2 stycznia, w skoczowskiej parafii św. Piotra i Pawła, odbyło się 138 spotkanie modlitewne w ramach Nabożeństw Pompejańskich.

Przypomnieliśmy słowa Ojca Świętego Franciszka z jego listu apostolskiego, że „sposób działania Boga niemal oszałamia”. Bo cóż to za niespodzianka, że Bóg staje się człowiekiem i przyjmuje nasze zachowania. Doświadczyliśmy niezwykłej Bożej obecności gromadząc się na modlitwie. Uwielbialiśmy Boga za Jego miłość i za Maryję. Trzymając w dłoniach różańce, oddawaliśmy Bożej Matce nasze serca i razem z Nią przeżywaliśmy kolejne tajemnice – od wcielenia, poprzez mękę i śmierć na krzyżu aż do chwały Zmartwychwstania. Idziemy z Jezusem, by osiągnąć ostateczny cel życia jakim jest zbawienie.

O godz. 20 uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył ks. dr Przemysław Sawa. Bóg przez usta księdza opowiedział nam o swojej miłości do nas. Ta miłość przekracza nasze wyobrażenia, a zarazem jest tak bliska, że możemy jej dotknąć – mówił kapłan. Dotykamy jej w objawieniu Boga, w relacjach z Bogiem, w Jego Słowie i Jego Miłości, w sakramentach świętych. Kapłan zwrócił uwagę na nasze relacje ze światem. Żyjemy w konkretnej rzeczywistości i poprzez właściwe relacje ze światem mamy być świadkami Bożej miłości. W każdym człowieku starajmy się dostrzec dobro. Wyruszajmy w drogę z Jezusem, każdemu ofiarowując uśmiech, serce, czas, gotowość pomocy. Pomimo niechęci i odrzucenia nieśmy innym Jezusa i Ewangelię. Zaprośmy Jezusa do naszego codziennego życia: „Jezu obdarz mnie łaską bycia Twoim przyjacielem”. Bycie przyjacielem Jezusa to najpiękniejszy podarunek noworoczny, który możemy włączyć do naszego życia.

Odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21 zakończyło comiesięczne spotkanie z Jezusem i Maryją.

Jezu, Boski Zbawicielu błogosław kapłanom, organizatorom i uczestnikom tego modlitewnego spotkania.

pielgrzym