kamera on-line

Święta Noc Modlitwy » Noc Miłości Boga z Maryją - XVII Święta Noc Modlitwy - 7-8.05.2019

 

Przede wszystkim będę Ojcem,

który uznaje wasze pragnienia,

wypełniając je moją miłością”…

(orędzie Boga Ojca).

Noc Miłości Boga z Maryją.

         Siedemnasta „ Noc Modlitwy” w ramach Nabożeństw Pompejańskich zgromadziła w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce rzesze pielgrzymów przybyłych z różnych diecezji. W samo południe o 12,oo tej rozpoczęła się uroczystość Świętej Nocy. Pielgrzymi rozważali tajemnice Różańca Świętego i inne modlitwy, które rozgrzewały serca w bardzo pięknej ale chłodnej kaplicy. To dwudziestoczterogodzinne czuwanie przed obliczem Jezusa poświęcono Europie, aby w tym starym kontynencie na nowo odżyły korzenie chrześcijańskie, aby Europa powróciła do wiary naszych ojców, praojców, a Sł. Boży Robert Szuman był beatyfikowany.

 O 21-szej rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Jacek Pędziwiatr dyr. Programowy radia „Anioł Beskidów”. Ewangelia ukazała nam naszego Ojca, który bardzo pragnie nas umocnić w drodze do Nieba, że daje nam chleb – Eucharystię – Jezusa. To największa miłość i największy cud cudów, w którym przyszło nam uczestniczyć w tej Niezwykłej Nocy. W homilii ks. Jacek ukazuje nam Polskę, która wybiera miesiąc maj dla Matki, by już od XIX wieków rzucić w Jej ręce całe nasze życie, a Ona przyjmuje nas i ukazuje nam, kim jest. W 53 wezwaniach Litanii Loretańskiej przyzywamy jej orędownictwa, a Maryja w tej Litanii ciągle rośnie, ukazując jakby nieskończoność Jej miłości i dobroci. Przyzywali Jej wstawiennictwa królowie, prorocy, poeci i natchnieni Duchem Świętym wszyscy ludzie świata. I tak Maryja wędruje i pielgrzymuje z nami przez życie i ukazuje jedyną prawdę o Jezusie swoim Synu.

         Dziękujemy Ci Maryjo za ten cud obecności z nami w tę Świętą Noc i za kapłanów, którzy są Twoimi wybranymi dziećmi i pragną, żebyś była bardziej znana i miłowana, czego tak pięknie dokonał ks. Jacek.

         Po zakończeniu Eucharystii pielgrzymi nieustannie adorowali Najświętszy Sakrament modlitwami, śpiewaniem i ciszą, w takiej rodzinnej atmosferze doczekaliśmy się zakończenia Nocy Modlitwy . Jeszcze przed Mszą świętą kończącą całodobowe Jerycho, były świadectwa, które ukazały moc modlitwy Pompejańskiej. Ta modlitwa czyni cuda, przywraca zdrowie, nawrócenie zatwardziałych grzeszników. (p. Halina z Białegostoku, jesienią tu na Kaplicówce wyprosiła modlitwą powrót do życia swojemu bratu). Świadectwa jednoznacznie potwierdziły skuteczność modlitwy, a mówiący zachęcali do gorliwej modlitwy, czytania Pisma Świętego oraz całkowitego zawierzenia Bogu wszystkich trudnych spraw i problemów, które tylko Bóg może zmienić i rozwiązać.

         Przed Mszą św. ks. Roman Siatka odczytał suplikę, która była podsumowaniem i podziękowaniem Bogu za ten święty czas Świętej Nocy Modlitwy. W samo południe rozpoczęła się Eucharystia dziękczynna w intencji wszystkich czuwających. Kapłan Waldemar Niemiec podkreślił Cud Zmartwychwstania, który trwa i trzeba w nim świadomie uczestniczyć. Zmartwychwstanie to początek wieczności już tu na ziemi. Nasze serca połączyły się z Jezusem Zmartwychwstałym w Eucharystii wielbiąc Boga za Jego miłość i obecność.

         Niech Bóg błogosławi, Maryja otacza macierzyńską miłością, kapłanów, organizatorów i wszystkich pielgrzymów. Bóg jest nieskończenie wielki swoją ofiarą i miłością.

Chwała Panu, wdzięczny pielgrzym

Skoczów, Kaplicówka 7-8.05.2019